Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
        Het wapenschild (Het blazoen)

De menigvuldige eikenbomen die vroeger de bossen sierden hebben zeker aanleiding gegeven tot het toekennen van die naam . Heden nog vindt men prachtige eiken op het adellijk goed van Zangerhei, dat bijna geheel het noorden der gemeente beslaat.
De ontwerper van het wapenschild heeft zich laten inspireren door de fabel van "De raaf en de vos" Elke fabel moraliseert en de moraal van deze fabel in het blazoen is terug te vinden in de Latijnse woorden die boven de eik staan: "Fide sed cui vide".  Vertrouw maar weet op wie .
Als gevolg van die naam is het wapen der gemeente een eikenboom waartegen twee vossen opspringen. Het blazoen hangt gebonden met een regulden lint, aan twee handen in vriendelijke houding samengedrukt.
Eigenbilzen
Ons dorp behield de naam van Eikenbilzen tot in 1262.
Dit was het   jaar van de scheiding met Gellik. Van dan af schreef men "Eygen", wat vrij betekent in plaats van eiken.

De kerkelijke overheid, weigerde alleen van naam te veranderen, want op de grote klok in de toren vervaardigd in 1642, lezen we nog Eykenbilsen.
De naam Eigenbilzen wordt voor het eerst vermeld in een akte van 1096 als Eigenbilesen. Later ook omgevormd tot Eikenbilzen en ook nog Eygen-Bilsen
De naam Eigenbilzen – betekent eigen goed of allodiaal. De naam Bilzen wordt in verband gebracht met het Keltisch woord Belisia = helder water, de streek tussen de Demer en de voet van het Kempens plateau is een waterrijk gebied met talrijke beken. Voeg er het vorige allodiaal aan toe en je krijgt Eigenbilzen.
Er werden vondsten gedaan in Eigenbilzen die men situeert rond 400 jaar voor Christus. Men noemt deze vondsten ook
Het vorstengraf van Eigenbilzen.
Er zijn nog voorwerpen gevonden van de Kelten en de Etrusken.
Voorts nog een Romeinse begraafplaats en andere voorwerpen. Meer informatie vindt u terug op deze website rubriek "Historisch".
Hebt u nuttige informatie of foto's voor ons dan willen wij deze graag ontvangen. Stelt u  gebreken of fouten vast ook dat willen wij  graag vernemen zodat we dit kunnen corrigeren.
Wenst u deel uit te maken van onze groep "vrienden van Eigenbilzen" dat kan, geef ons een seintje.
DE HISTORISCHE JAARKALENDER
1096 Eerste vermelding van 'Eigenbilesen'
1624 De klokken van de kerktoren worden gegoten
1658 Een school werd tegen de zijgevel van de kapel gebouwd, de toenmalige
        pastoor Janssen, gaf er les en was ook koster.
1847 Bouw van eerste schooltje in Eigenbilzen
1855 Er wordt gestart met de aanleg van de spoorlijn
1871 Vorstengraf wordt ontdekt
1881 Inhuldiging 'school' schaaienbos
1884 De school telt 140 leerlingen
1894 (15 mei) Opening Samenwerkende melkerij Eygenbilsen-Mopertingen
1899 He klooster in de Winkelomstraat wordt gebouwd
1903 Eigenbilzen telt 1166 inwoners
1904 Eigenbilzen telt 248 melkkoeien
1905 01/09 Aanvang plaveien van de  Dorpsstraat.
1909-1910 werd onze 3de kerk gebouwd in Neogotischestijl, een basilicale 
         kruiskerk met een oppervlakte van 950m. deze kerk werd ingewijd op 30 
         augustus 1910 en met deze ook het ontstaan van de historische
         woorden “TREG AON DE BREG” uit gesproken door onze veldwachter
         Cornelis Meesters, die de mensen van omliggende dorpen moest tegen 
         houden aan de spoorwegbrug van de Heseputterstraat.
1913 KB begroting voor opbouw van een Gendarmerie in den boomgaard van
        Mr Swennen- Coenegrachts op de Dorpsstraat naast L. Jans-Vandooren
1914 09/06 Opening nieuw postkantoor met Leopold Steegen als postmeester
1919 30/10- Electrische verlichting in de straten (Praallicht)
1921 Een openbare telefoondienst wordt opgericht op het secretariaat
1925 De legging van de waterleiding aangesloten op provinciaal netwerk
1930 Het kanaal wordt met de 'de schep' uitgegraven
1934 Bouw van zaal Aurora
1935 In Eigenbilzen zijn de eerste 'netkousen' te koop
1938 De eerste volkswagen verschijnt in het dorpsbeeld
1959 Plaveien Dorpsstraat worden vervangen door beton
1965 De jeugd van Eigenbilzen gaat naar de eerste Jazz-Bilzen'
1977 Eigenbilzen fusioneert met Groot-Bilzen
1978 Eigenbilzen telt 2196 inwoners
1996 Eigenbilzen wordt 900 jaar
1997 Eigenbilzen - 901 feestjaar
2010 100 jaar viering van de Sint-Ursulakerk
Foto's met dank aan Peter Withofs
Helaas het realiseren van deze website vergt niet alleen veel opzoekingswerk maar ook veel financiële inspanningen.
Wil u ons financieel steunen, geef ons een seintje of u kan storten op
rekening: BE34 7512 0893 3390 op naam van: De vrienden van Eigenbilzen
In de loop van de geschiedenis speelde het kasteel "zangerij" een zeer grote rol bij de bevolking en politiek Eigenbilzen.

De adel zorgde voor een vroeg bestaan van een school in Eigenbilzen en had ook invloed op de aanleg van het spoorwegstation. 
De welstellende edelen zorgden tevens voor een grote tewerkstelling bij de plaatselijke bevolking.
U leest er meer over in de rubriek gebouwen.
De burgemeesters sedert onafhankelijkheid
Inleiding over Eigenbilzen
Terug naar boven
Eigenbilzen was een zelfstandige gemeente tot de fusie van de gemeenten in 1977. Vanaf toen is het een deelgemeente van de stad Bilzen. Eigenbilzen is van de dertien fusiegemeenten de vierde grootste en telde einde december 2020 en begin januari 2021 om en bij de 2365 Inwoners. Dit zijn 104 inwoners meer dan op 1 januari 2019.

Beverst  5433                  in 2019: 5483
Bilzen  10678                  in 2019: 10639
Eigenbilzen  2365             in 2019: 2261
Grote-Spouwen  1424       in 2019: 1400
Hees 779                         in 2019:  798
Hoelbeek  513                  in 2019:  537
Kleine-Spouwen   1007      in 2019:1034
Martenslinde   949            in 2019:  928
Mopertingen   1260           in 2019: 1243
Munsterbilzen 4656           in 2019: 4493
Rijkhoven    1364              in 2019:1349
Rosmeer    852                 in 2019:  915
Waltwilder  1282              in 2019: 1244

Eindtotaal   32.562          Eindtotaal  32.324