Eigenbilzen
Verenigingen in Eigenbilzen
Eigenbilzen kent een zeer gevuld verenigingsleven op sportief en cultureel vlak. Deze rijk gevulde culturele activiteiten zorgen ervoor dat er een band bestaat tussen de Eigenbilzenaren. Het kan al eens botsen op sommige vlakken maar dat hoort erbij en maakt het spannend.
SPORT VERENIGINGEN
SOCIAAL / CULTUUR VERENIGINGEN
- GEZINSBOND EIGENBILZEN  Contactpersoon: Croux Lutgart Telefoonnummer: 089/51.10.37
PAROCHIEHUIS EIGENBILZEN
We zijn het beheerstcomité van het Parochiehuis in Eigenbilzen, samengesteld uit mensen uit verschillende verenigingen. Wij komen maandelijks samen.

Type: zaalbeheerders
Contactpersoon:
Hilde Brepoels
E-mail:  pks.voeren@campusvoeren.be
Telefoonnummer: 089/41.27.07
MUZIEK / MUZIEKVERENIGINGEN
- Koninklijke harmonie AURORA
- Orkest: THE RYHTHM BOYS
ZANG  VERENIGINGEN
- Voetbal: De Jungleboys
- Vrouwen met vaart - K.V.L.V.
- OUDERVERENIGING EIGENBILZEN Contactpersoon: Poesmans Erna
   E-mail: info@ouderraadcontact.be - Telefoonnummer: 0478/304901
PAROCHIAAL BEGRAFENISKOOR EIGENBILZEN
Het Parochiaal Begrafeniskoor verzorgt de begrafenissen in Eigenbilzen.
Contactpersoon: Rosa Diliën, Braamstraat 32 Eigenbilzen
E-mail: rodilien@hotmail.com
Telefoonnummer: 0474 47 43 18
VRIENDENKOOR EIGENBILZEN
Contactpersoon: Steegen Willy
Telefoonnummer: 089/41.58.47
ZIEKENZORG EIGENBILZEN

Contactpersoon: Hilven Mia
Telefoonnummer: 089/41.14.58
ZANGKOOR SINT URSULA EIGENBILZEN
Het gemengd koor St. Ursula luistert de eucharistievieringen op in Eigenbilzen. Wij treden ook op als gastkoor in Scherpenheuvel, Zutendaal, Wiemesmeer, Tongeren, ... Wij zingen vooral kerkliederen maar ook profane liederen die aanslaan bij het grote publiek.
Contactpersoon:  Cyrille Deprez
E-mail: cyrille.deprez@pandora.be
Telefoonnummer: 089 41 65 23
- LANDELIJKE GILDE EIGENBILZEN Landelijke Gilde brengt bewoners en sympathisanten van het platteland samen. We proberen allerlei activiteiten te organiseren om mensen van het dorp samen te brengen en zich te laten amuseren.
Contactpersoon: Jos Meesters
E-mail: jos.meesters@skynet.be
Telefoonnummer: 0470219580

Website:  eigenbilzen.landelijkegilden.be
- Orkest "Trég van de Brég"
Eigenbilzen
- Karateclub BUSHIDO: http://www.karatebushido.be
- Zaalvoetbalclub ZVC D.T. Eigenbilzen
Uit de oude doos verenigingen
http://kljeigenbilzen.be/
Katholieke Landelijke Jeugdbeweging (KLJ) Eigenbilzen.

KLJ Eigenbilzen is een super toffe jeugdbeweging waar meisjes vanaf het 3de leerjaar (8 jaar) zich volledig kunnen uitleven in sport, spel en avontuur! En dat al bijna 60 jaar!
JEUGD VERENIGINGEN
ANDERE VERENIGINGEN

Contactpersoon:
Brecht Swennen
E-mail: brechtswennen@live.be
Telefoonnummer: 0476/595430
Website: http://www.ksjeigenbilzen.be

Locatie: Dorpsstraat 16  3740 Eigenbilzen
http://www.ziekenzorg.be/cmz/nl/100/logo/limburg.jsp
- Anno 1755 Schutterij O.L.V.Presentatie of  Jonge schutten
- ROMMEDOM TONEELGROEP  EIGENBILZEN Contactpersoon: Jos Schoups     E-mail: Josschoups@telenet.be 
Telefoonnummer:  0497 92 43 99
SCHUTTERSVERENIGINGENEN
- Anno 1422 Schutterij Sint Nicolaes
DIEREN VERENIGINGEN
Ornitologische club "De Nachtegaal" Eigenbilzen.

Opgericht in 1964 was de Vogelclub "de Nachtegaal een feit met voorzitter Willy Sals. Op woensdag 12 november 2014 vierde deze club zijn 50 jariug bestaan met een vogeltentoonstelling waar de meer dan zestig leden in totaal 746 kanaries, exoten, hoenderachtigen en parkieten showden.
                                                        http://www.denachtegaal-eigenbilzen.be
Contacpersoon: Elza Thijs - E-mail: elza.thijs@telenet.be - Telefoonnummer: 089 / 41 54 81
- Koninklijke harmonie RECHT DOOR ZEE