Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Bekende Politiekers van Eigenbilzen
Frieda Brepoels
Frederica Marie Joseph Brepoels, geboren te Mopertingen op 07 mei 1955. Zij is een Vlaams nationalistische politika voor de N-VA.  Op 1 januari 2013 werd zij burgemeester van de stad Bilzen.
Burgemeester Godfried Withofs.
Geboren te Mopertingen 6 december 1836 en overleden te Eigenbilzen 18 mei 1926.
Burgemeester van Eigenbilzen van april 1879 tot november 1911. Hij heeft biojgedragen tot de opbouw van de St Ursulakerk. Hij was medestichter van de fanfare Aurora.
Hij huwde op 8 juli 18575 met Maria-Catarina Broeders, dochter van Lambertus en Maria Catharina Martens, geboren te Eigenbilzen op 27 januari 1824 en overleden op 23 juni 1909.

Uit dit huwelijk ontsproot een dochter Ludovica Maria Catharina geboren te Eigenbilzen op 5/08/1862 en aldaar overleden op 30/08/1951
Victor Lathouwers.
Geboren te Eigenbilzen 29 maar 1880 en overleden te Brussel 07 juni 1952.
Zoon van Leonard en Bergans Louise. Goed bemiddelde boeren die hun zoon konden laten studeren.
Hogeschool wetenschappen doctoraat te Leuven.
Leraar aan het Staats landbouwinstituut te Gembloers
Hoogleraar aan de Luiker hogeschool "voorteeltkunde". Schrijver van verschillende werken in deze materie, bekend in  Frankrijk, Duitsland en ja zelfs Amerika.
Van 1910 tot 1912 in de Kongo leraar cultuur.
Zijn geboortehuis staat nog steeds in de Winkelomstraat.
Evrard Raskin

Geboren te Hasselt, 14 juni 1935 - Overleden te Hasselt op 1 maart 2016
Belgisch volksvertegenwoordiger, senator, advocaat, rechter en auteur van biografieën.
Raskin volgde kleuter- en lager onderwijs in Eigenbilzen, de woonplaats van zijn ouders en secundair onderwijs in het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt (1947-1950) en in het Heilig Kruiscollege te Maaseik (1950-1953).
Vanaf 1958 was Raskin leraar secundair onderwijs.Na tien jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, schakelde hij over naar de advocatuur. Hij bleef advocaat tot 1989. In 1995 ging hij met pensioen.
Vanaf het midden der jaren zestig was Raskin op politiek gebied bedrijvig. In maart 1968 werd hij volksvertegenwoordiger voor de Volksunie (arrondissement Tongeren-Maaseik), wat hij bleef tot 1977. Vervolgens stapte hij voor korte tijd over naar de Senaat. Van 1966 tot 1975 was hij lid van het nationaal bestuur van de Volksunie. In 1973 verloor hij nipt de verkiezing voor het voorzitterschap van de partij tegen Hugo Schiltz.
Inmiddels was hij ook op het terrein van de gemeentepolitiek bedrijvig geworden. In 1971 werd hij schepen van Eigenbilzen. Vanaf 1976 maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Bilzen. Hij bleef dat tot 1980. In datzelfde jaar publiceerde hij zijn politieke memoires.

Hij publiceerde onder meer biografieën van Gérard Romsée (1995), prinses Liliane (1998) en Koningin Elisabeth van België (2005).
Guido Willy (Guy) Swennen
Geboren te Eigenbilzen op 30 juli 1956.
Belgisch senator voor de sp.a.
Guy Swennen behaalde in 1979 zijn licentie in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1985 werd hij verkozen als provincieraadslid van de provincie Limburg. In 1991 werd hij gedeputeerde en werd hij voor de eerste maal verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tegelijkertijd werd hij toen lid van de Vlaamse Raad, wat toen nog mogelijk was door het zogenaamde dubbelmandaat. Tussen 1995 en 2003 was hij lid van het Vlaams Parlement en in 2003 werd hij verkozen als lid van de Kamer. Bij de verkiezingen van 2007 en 2010 werd Guy Swennen gecoöpteerd in de Senaat. Als senator werd Guy Swennen Quaestor, tweede ondervoorzitter van de Senaatscommissie Justitie, lid van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, de commissie voor de Justitie, de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen afvaardiging Senaat, lid van de werkgroep "Erfrecht", de werkgroep "Politieke Partijen" afvaardiging Senaat, de werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken".

In 2014 stond hij bij de verkiezingen als lijstduwer op de Limburgse Kamerlijst, maar hij werd niet verkozen.

Hij is eerste schepen van de gemeente Bilzen[2] en praktiserend advocaat. Sinds 1999 is Swennen ook lid van het nationaal partijbureau van de sp.a
- Jos Stassen, gewezen burgemeester van Kruibeke.

Geboren in de kliniek van Tongeren op 12 februari 1961 en is opgegroeid in de Winkelomstraat in Eigenbilzen tot  hij zijn liefde is  gevolgd naar Kruibeke, net in Oost Vlaanderen over de grens met Antwerpen.
Vader, Henri, kwam uit Lafelt (Riemst) en moeder, José Bruggen, is geboren in Eigenbilzen, op het hoogste punt, de Hartenberg.
Als lid van de KWB en als zeer goede bouwvakker heeft de vader van Jos heel wat van zijn vrije tijd gestoken in hulp bij verbouwingen aan de “meisjesschool in de Winkelomstraat”, de “jongensschool aan de spoorweg” en de parochielokalen in de Winkelomstraat. Moeder zaliger was als secretaris jarerlang actief in de “den Bond” (vandaag de Gezinsbond) en de KVLV.  Zijn meter, “tante Maria, – de oudste zus van de moeder – runde de winkel in de Sint-Ursulastraat (vandaag een frituur) en samen met haar man de schrijnwerkerij Souverijns op de Hartenberg. Nonkel Jef en Tante Maggy hadden bloemisterij ook in de St-Ursulastraat. Eén van de nonkels was veldwachter – “de boi” -, die iedereen in Eigenbilzen kende.
Jos liep basisschool in de kleuterschool in de Winkelomstraat en de jongensschool in wat toen de Spoorwegstraat was. Toen Jos iets ouder was ging hij volleyballen bij Sparta Eigenbilzen, eerst buiten op de betonnen speelplaats van de jongensschool en later in de sporthal, waar vroeger het station was. De volleybal microbeheeft hij nog altijd en vandaag is Jos bestuurslid bij één van de grootste clubs van België, PNV - Gimme Waasland. Als geëngageerde jongere was Jos zeer vroeg leider geworden van de KSA, daarna werden meisjes Chiro gemengd gemaakt voor kinderen jonger dan 12 jaar (er was toen geen jeugdbeweging meer voor jongens van zes tot twaalf jaar) en iets later werd de eM&Jee opgericht, een jeugdweging voor meisjes en jongeren van zes tot achttien en ouder. Ondertussen bestaat die jeugdbeweging al 35 jaar …
Op mooie avonden was het muurtje aan de Kerk in de Dorpsstraat de pleisterplaats voor de jongeren van Eigenbilzen en daarom werd mede met Jos,eind jaren zeventig, het  jeugdhuis “Het Muurke” opgericht.  Eerst in de achterbouw van de parochielokalen van de Winkelomstraat en daarna in het leegstaande koetshuis aan de kerk, naast wat toen de winterkapel was. Met een groepje geëngageerde jonge gasten heeft hij dit gebouw ingericht  met toog en al. Het openingsweekend in september 1981. Heel veel volk en veel ambiance. Begin jaren negentig is het jeugdhuis gesloten. Het juiste verhaal is Jos  en ons onbekend. (Wordt opgezocht).
Aldus Jos: "Eigenbilzen heeft me veel gegeven – een warme thuis, een leuke schooltijd, fijne verenigingen – en vormde de basis van mijn politiek engagement. (veertien jaar Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement voor Agalev en Groen, nu burgemeester van Kruibeke)
Eens Eigenbilzenaar, altijd Eigenbilzenaar! Ook al ben ik nu burgemeester van veruit de schoonste gemeente van België J ! Trouwens, altijd welkom in Kruibeke!
Van harte,
Jos  Stassen
Red: deze laatste allinea laten we voor rekening van Jos
Jos Stassen is een Belgisch psycholoog en politicus voor Groen. Jos Stassen woont in Kruibeke waar hij burgemeester is.

Eigenbilzen
Naar boven