Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
De Burgemeesters van Eigenbilzen sedert de onafhankelijkheid
Op 9 juli 1831 aanvaardde het Nationaal Congres van België het traktaat der XVIII artikelen. Hierdoor kwam het deel Limburg over de Maas en Maastricht toe aan Nederland dat pas in 1839 dit traktaat zou aanvaarden.
Eigenbilzen behoorde voortaan tot de provincie Limburg met hoofdplaats Hasselt, tot het gerechtelijk arrondissement Tongeren en tot het kanton Bilzen.
Op 1 januari 1977 werd Eigenbilzen een deelgemeente van Bilzen.
19/04/1879 tot 02/02/1912         Godfried Withofs (1833 - 1926) grootvader van Maria Vertesse-Withofs
Eigenbilzen
Eugène Moens
Joseph Vertessen
21/04/1847 tot 27/11/1847         Mathijs Martens

03/12/1847 tot 10/01/1855         Guillaume Swennen

26/01/1855 tot 20/10/1862         Jean Bergans

19/04/1863 tot 29/03/1879         Guillaume Swennen, Lambert Jans was de laatste drie maanden zijn 
                                               plaatsvervanger
16/02/1912 tot 14/06/1919         Thomas Lathauwers (1874 - 1952)

14/06/1919 tot 14/05/1921         Theodoor Martens   (1850 - 1930)

14/05/1921 tot 26/07/1921         Francis Swennen (1859 - 1928) schoonvader van dokter Van Roey

29/07/1921 tot 28/01/1927         Theodoor Martens

04/07/1927 tot 17/05/1933         Eugène Moens (1887 - 1959) Vooraf was Emile Degrève (1892-1975) enkele 
                                                   maanden waarnemend burgemeester.
05/10/1946 tot 19/08/1950         Thomas Lathouwers. Zijn 1° schepen Mathieu Stegen (van Jaspere 1902 - 1962)  was waarnemend burgemeester van 05/09/1950 tot 31/01/1952
21/12/1944 tot 28/10/1946         Eugène Moens, vervangen door Emile Degève van
                                                       17/11/45 tot 25/01/1946
24/05/1933 tot 30/10/1944         Joseph Vertessen (1895 - 1958).  In 1939 werd hij enkele maanden vervangen door Dokter Van Roey, eerste schepen
Godfried  Withofs
22/01/1971 tot 31/12/1976         Leopold Meisters (1913 - 1987)
13/03/1952 tot 22/01/1953         Arnold Steegen, (1880 - 1954)
(Nolke aan de kapel)
06/04/1953 tot 05/01/1965         Joseph Bollen (1891 - 1966)
25/01/1965 tot 31/12/1970         Mathieu Goossens (1893 - 1979)
Joseph Bollen
Mathieu Goossens
Leopold Meisters
Arnold Steegen
Simon Withofs, was een der bekwaamste burgemeesters die Eigenbilzen onder het oud regime gekend heeft. Hij had hogere studies gedaan, onder meer Frans en Latijn en was zelfs ingeschreven als notaris op het Prinsbisdom Luik.
In het gedenkboek van de familie Withofs vinden we het testament van E.H. Jasper Withofs, pastoor te Alt Hoeselt door hem opgemaakt in het Frans op 22 maart 1731, hier uit kunnen we afleiden dat Simon Withofs in het jaar 1746 zowel burgemeester als notaris was.
Hij was tegelijk openbaar notaris van het Prinsbisdom Luik, schepen van de heerlijkheid Mopertingen, Hoelbeek en Jonckholt, schepen van Genk-Zutendaal, waar hij op 18 december 1749 zijn vader Petrus Withofs opvolgde en leenman van het leenhof Sombreffe en Jonckholt.

Thewis (Matheus) Jans, werd door de notabelen van Eigenbilzen als tweede burgemeester aangesteld voor het jaar 1746.
Van hem kennen we geen bijzonderheden. Heel waarschijnlijk was het een welstellend en graag gezien landbouwer. Matheus was de zoon van Lambert Jans en Cornelia Printen.

Nota: over het bezoek van een Drossaard, dit had waarschijnlijk tot doel de toestand te bespreken die geschapen was door de opeising van paarden en karren vanwege de Hongaarse troepen die destijds te Eigenbilzen gelegerd waren en de dag nadien 30 maart 1746 naar Tongeren en St.Truiden moesten vervoerd worden.
De Drossaard was eertijds hofmeester of hofmaarschalk van het Prinsbisdom Luik. Hij gaf zijn bevelen aan de burgemeesters. Aan hem werden ook de geïnde belastingen overgemaakt.

In die tijd maakte Eigenbilzen nog altijd deel uit van het Prinsbisdom Luik, een onafhankelijke neutrale staat.
De rest van ons lans was afhankelijk van Oostenrijk en werd bestuurd door de Oostenrijkse vorstin Maria-Theresia.
Lodewijk XV was koning van Frankrijk, deze stelde zijn zinnen op de verovering van ons land en van de Nederlanden. Hiertegen kwam Oostenrijk in verzet. Ook Engeland vreesde dat Antwerpen in Franse handen viel waardoor de hegemonie van Engeland in het gedrang dreigde te komen.
Er ontstond een bondgenootschap tussen Oostenrijk, Engeland en Holland met het doel de Frans opmars te stuiten. In tegen stelling met de verbondenen kon Frankrijk rekenen op een goed uitgeruste en gedrilde strijdmacht, aangevoerd door bekwame officieren.
Op 11 mei 1745 hadden de troepen slag geleverd te Fontenoy bij Doornik en de overwinning gehaald. Ze trokken verder naar het noorden en het oosten. Op 21 februari 1746 viel Brussel in hun handen, daarna was het de beurt aan Namen
Theodoor van Beieren, Prinsbisschop van Luik had zich te vergeefs tot het uiterste ingespannen om de vrede in zijn bisdom te behouden.
Op 11 oktober 1746 werd de slag van Rocourt door de Franse gewonnen en daarna wilden ze zich meester maken van de stad Maastricht. Zo kwamen ze dichter bij Eigenbilzen en omgeving.
Op 22 juni 1747 waren de eerste Franse soldaten reeds te Tongeren aangekomen. Het hoofdkwartier was gevestigd te Herderen. Lodewijk XV zou van daaruit de krijgsverrichtingen volgen.
Op 2 februari 1747 viel de slag van Lafelt. De Fransen hadden de overhand, de mensen vluchtten naar de mergelgrotten van Zichen-Zussen-Bolder, Kanne en Maastricht. Na de verovering van Maastricht kwamen de vredes onderhandelen die in 1748 geleid hebben tot de vrede van Aken.

1746 was voor Eigenbilzen en Mopertingen een echt ramp jaar. Niet alleen leden zij onder krijgsgeweld met de nasleep van verwoestingen, rooftochten, branden veroorzaakt door de troepen en ronddolende krijgslieden, maar ook de ziekte kwam hun rangen verdunnen. In 1746, van begin januari tot einde juli stierven hier in Eigenbilzen 7 personen, dat was normaal, maar in september deed een venijnige buikloop haar intrede. In september stierven er 30 mensen, kinderen inbegrepen, in oktober 29 en in november nog 9 mensen. Dus 75 mensen van verschillende leeftijden in een jaar. Het jaar 1747 was niet veel beter, toen stierven er 72. In de volgende jaren scheen de ziekte overwonnen.

Gezagsovername: Op 29 januari 1747 droegen burgemeesters Simon Withofs en Matheus Jans hun gezag over aan de burgemeesters van het jaar 1747, namelijk
Jasper Withofs en Leonard  Broeders.
Van deze is niet geweten hoe lang zij hun ambt uitvoerden.
DE (GEKENDE) BURGEMEESTERS VAN EIGENBILZEN
We beginnen met een stukje geschiedenis voor voor de onafhankelijkheid van België. Vervolgens geven we u een opsomming van de burgemeesters na de onafhankelijkheid.
Vanaf 1977 werd het bewind over Eigenbilzen gevoerd door de burgemeesters van stad Bilzen