Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Het klooster van Eigenbilzen
Op 18 april 1898 is men begonnen met het bouwen van het zusterklooster en een school.
De bouwmeester die het plan maakte, was de heer Martens uit Stevoort.
De aannemer van het metselwerk was Winand Moermans (1853 - 1938) van Vlijtingen en het bouwwerk werd verricht door ene Swennen van Eigenbilzen. Al het overige werk is zoveel mogelijk door Eigenbilzenaren uitgevoerd. Er werden zusters gevraagd door pastoor Van Leemput voor het onderwijs in het klooster van Eigenbilzen. Op 13 oktober van datzelfde jaar werd het klooster plechtig ingezegend. De E.H. kanunnik Nobels, algemene overste van de zusters leidde deze plechtigheid. De algemene Moeder overste Rafael van Gent, alsmede drie zusters: nl. zuster Emerentia, Van Vossel Joanna, zuster Adolphine, Beekmans Palmyre en zuster Wilhelmina, Hillegeer Hortentia, zijn ‘s morgens om 8 uur met de trein aangekomen.
De grond, 14 aren en 20 ca boomgaard, gelegen te Eigenbilzen, langs de Winkelomstraat, werd aangekocht op 21 maart 1898 van Victor, August Van Leemput, postmeester en wonende te Berchem, broer van E.H. Joannes Van Leemput, pastoor te Eigenbilzen.
Aankoper: kanunnik August Nobels, algemene overste der zusters van de Kindsheid Jesu;                   
Verkoopwaarde; 700 fr. de akte werd ondertekend door: Joannes Van Leemput, August Michiels, G. Lathouwers, C. Vossen en notaris C. Van Bockrijck.
Het klooster
            Het boek
Naar een meer gedetailleerd overzicht over het klooster van Eigenbilzen kunt u gaan door deze link te volgen:
Eigenbilzen
Op 26 maart 1966 kreeg pastoor Nassen bericht uit Gent dat de orde van de Kindsheid Jesu de school in Eigenbilzen zou verlaten bij gebrek aan roepingen. Zowel door de parochieraad als door het gemeentebestuur werden inspanningen gedaan om deze beslissing ongedaan te maken. Op 3 februari 1967 was het antwoord nog steeds negatief. De ontstemming in de parochie, vooral bij de ouders, was algemeen. Enkele maanden later kwam dan toch het verlossende bericht uit Gent: "De zusters mochten blijven en hun woonhuis zou opgeknapt worden. Zondag 11 oktober 1998 werd hun honderdjarige aanwezigheid in Eigenbilzen herdacht door heel de parochiegemeenschap.
De zusters mogen blijven
Klasfoto van het jaar 1898
2 juni 2002 -
De laatste kloosterzusters verlaten Eigenbilzen