Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Bekende huizen in Eigenbilzen
Eigenbilzen
Huis Withofs

Gelegen in de Winkelomstraat 1
Heten is een gebouw dat oorspronkelijk dateert uit de tweede helft van de 19 eeuw. In 1884 omgebouwd door Willem Withofs tot brouwerij "Sint Antonius". Ten tijde van de schoolstrijd (Na 1897) werd in deze woning een klaslokaal ingericht voor de Katholieke jeugd.
Het klooster van Eigenbilzen,
De grond, 14 aren en 20 ca boomgaard, gelegen te Eigenbilzen, langs de Winkelomstraat, werd aangekocht op 21 maart 1898 van Victor, August Van Leemput, postmeester en wonende te Berchem, broer van E.H. Joannes Van Leemput, pastoor te Eigenbilzen.
Aankoper: kanunnik August Nobels, algemene overste der zusters van de Kindsheid Jesu;                   
Verkoopwaarde; 700 fr. de akte werd ondertekend door: Joannes Van Leemput, August Michiels, G. Larhouwers, C. Vossen en notaris C. Van Bockrijck.
Op 18 april 1898 is men begonnen met het bouwen van het zusterklooster.
De bouwmeester die het plan maakte, was de heer Martens uit Stevoort.
De aannemer van het metselwerk was Muermans van Vlijtingen en het bouwwerk werd verricht door ene Swennen van Eigenbilzen. Al het overige werk is zoveel mogelijk door Eigenbilzenaren uitgevoerd. Er werden zusters gevraagd door pastoor Van Leemput voor het onderwijs in het klooster van Eigenbilzen. Op 13 oktober van datzelfde jaar werd het klooster plechtig ingezegend. De E.H. kanunnik Nobels, algemene overste van de zusters leidde deze plechtigheid. De algemene Moeder overste Rafael van Gent, alsmede drie zusters: nl. zuster Emerentia, Van Vossel Joanna, zuster Adolphine, Beekmans Palmyre en zuster Wilhelmina, Hillegeer Hortentia, zijn ‘s morgens om 8 uur met de trein aangekomen.
Huis Croux (Louis vossen)

Gelegen in de Dorpsstraat 111.
U- vormige hoeve met mooie open zijde van het erf naar het zuiden gericht. Gebouwd door de familie Vossen-Broeders in 1889. Vanaf 1902 was D. Croux er smid en verkoper van landbouwmachines.
Bij Jan van Jepke

Kruispunt Vossekuil en Schaaienbosstraat.
Langgerekt gebouw dat dateert uit de 19 eeuw. Genoemd naar de schoenmaker, winkelier, caféhouder Jan Steegen (zoon van Gaspar). Verbouwd in 1922 tot gewone burgerwoning
Bij Cajé
Winkelomstraat 9
Dubbel herenhuis uit 1825 met laat classisistische kenmerken. Gietijzeren muurijzers vormen het jaartal. Genoemd naar Cajetanus Lathouwers een van de eerste onderwijzers (1858  1936) en later schoolopzichter
Pastorie
Winkelomstraat 8
Dit gebouw dateert oorspronkelijk van 1850 maar werd verbouwd in 1874 en in 2000 gerenoveerd. Is thans niet enkel pastoorswoning maar doet ook dienst als parochiaal secretariaat
Bij Anna van Gjoddeke
Dorpsstraat 38
Alleenstaand gerenoveerd herenhuis gebouwd in 1895 door Godfried Swennen. Hij had één dochter Anna die hier in de 20° eeuw haar hele leven lang alleen woonde.
Bij den aae Bèrger
Dorpsstraat 77
Voorheen een gesloten hoeve met een zeer oude kern.Het woonhuis zelf werd in 1894 door oude burgemeester Willem Swennen aldus de poortsteen.
Kapelanie
Dorpsstraat 16
Dit gebouw werd opgericht op de grond van de eigenaars van het Kasteel Zangerheyde in 1902. In de gevel was destijds een nis waarin een groot beeld stond. Bij de tweede wereldoorlog werd dit helaas onherstelbaar vernield. Thans doet dit gebouw dienst als jeugdlokaal
Huis Schoenaerts
Dorpsstraat 14
Woning gebouwd in 1857 door Mvr Caroline Colpin van kasteel Zangerheyde. Tot 1902 deed het dienst als kapelanij.  Hier werd acteur Julien Schoenaerts geboren in 1925
Bij De Bie
Schaaienbosstraat 13
Boerenwoning. Voorheen een gesloten hoeve die gebouwd werd in 1885. Genoemd naar Willem Swenne "De Bie". De Bie was een gebedsgenezer die met onder andere modder en gebed wratten kon doen verdwijnen
Bij Mathieu van Jappe
Haenenstraat - Litsebeek
Langgerekte hoeve gebouwd door Jasper (Jap) Steegen in 1830.
Achteraan bevindt zich nog steeds de originele lemen bakover onder een eiken kapgebinte.
Hoeve klein Hommelen
Gelegen in de Fietenstraat.
Voormalig gesloten hoeve uit 1820 - 1828  gebouwd door Sebastiaen Hougaerts.
Een tijdje was deze ook schepen van Eigenbilzen. De zichbare gevels vertonen laat-classicistische kenmerken
Brouwerij St Antonius
Gelegen hoek Dorpsstraat-Winkelomstraat
Momenteel is hier mutualiteit De Voorzorg gehuisvest.
Bij broedese Nolke

Gelegen Dorpsstraat 83
Kleine vierkantshoeve waarvan de lemen woonkern dateert van 1782. De overige gebouwen en huisgevel werd opgetrokken in 1904 door Arnold Tomson-Broeders. Hier kon de sleutel gehaald worden om de waterleidingspomp ( Waoterpumpke)voor het huis in werking te stellen.
Bij Bergans
Gelegen Dorpsstraat 53
Voormalige hoeve in neo- classicistische stijl. Zij werd bewoond door de burgemeester Jean Bergans 19° eeuw en door Mathieu Goossens 20° eeuw. Deze U-vormige hoeve met open erf dateert uit het midden van de negentiende eeuw
De Hert
Gelegen Schaaienbos 1
Voormalige hotel, gebouwd in 1933 aan de vroegere statiestraat en uitgebaat door "Stas van Jepje" (Eustache Steegen zoon van Gaspart)
Floreerde in de beginjaren toen het Albertkanaal werd uitgegraven.
Bij Timme
Gelegen Winkelomstraat 11
Vierkantshoeve gebouwd begin 18° eeuw. Opgetrokken met speklagen en mergelblokken. Genoemd naar Thomas Lathouwers (Timme) die in 1856 de woning verbouwde
Bij Kobese
Gelegen Bruulstraat
Hoeve gebouwd in 18° eeuw door Hubert Vansichen en Isabella Jans. Ze werd in de 19° eeuw uitgebaat door Jacobus Schoups (Kobesse) en daarna door zijn kinderen en kleinkinderen
Withofswinning
Gelegen Beekomstraat
De in de volksmond genoemde "Withofswenning" werd in 1860 gebouwd door Jan Withofs en Maria Swennen. De stallingen en schuren dateren van 1869 en werden deels met lemen muren opgetrokken. De familie Withofs is afkomstig uit Maastricht en heeft zich sedert 1599 met stamvader "Willem Wythoofts" gevestigd in Eigenbilzen
De Brouwerij

De bouw van de spoorweg en later van het kanaal brachten veel volk op de been in Eigenbilzen.
Eigenbilzen groeide gestaag en de dorstigen moesten ook toen al gelaafd worden. Brouwerijen en cafés zorgden voor de nodige bevoorrading.

Momenteel is er geen brouwerij meer in Eigenbilzen en slechts één café-brasserie en de sporthal waar iets kan gedronken worden.
Het gebouw hiernaast "Brouwerij Brepoels" (Bij Sielke van de Renkes) werd gerenoveerd en bevindt zich op de hoek van de Winkelomstraat en de Grote Mereweg.
Gevelbordjes

Eigenbilzen heeft een lange en rijke geschiedenis, denken we maar aan de Keltische en Romeinse vondsten. Helaas is uit het verre verleden weinig overgebleven.
Het stadsbestuur van Bilzen doet reeds meerdere jaren inspanningen om oudere en historische gebouwen in de verschillende dorpskernen kenbaar te maken aan een groter publiek.

Er worden gevelbordjes met toeristische informatie geplaatst, waarmee toeristen én de eigen bevolking enige dorpsgeschiedenis kunnen opsnuiven.

Voor Eigenbilzen werden mede dankzij de inspanningen van Ferdy Jans uit een grote reeks van interessante gebouwen een dertigtal gebouwen voorzien van een gevelbordje.
Je vind hier beneden een greep uit deze voor Eigenbilzen belangrijke en interessante gebouwen.

Het is zeker aan te bevelen een wandeling door het dorp te maken. U kunt op een andere pagina ook een rondleiding bezichtigen van de bestaande kapelletjes in Eigenbilzen.
Bij de Wûlkes
Gelegen Winkelomstraat 20
Oorspronkelijk vierkantshoeve uit 1797 in vakwerk. Gebouwd door Willem Nulens (der Wûlkes).
Verbouwd in baksteen in 1850 en 1874. Opvallend zijn de drie uilengaten in de gevel.
Bij Trijn van Nètje
Gelegen Litsebeek-Zangerijstraat
Langgerekte, (ooit witgekalkt) hoeve met stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Gebouwd door Lambert en Elisa Steegen-Collas in de 19de eeuw. De volkse benaming verwijst naar de schoondochter.
Huis Moens
Gelegen Eigenbilzerplein.
Herenhuis gebouwd in 1951 door Eugène Moens uit Ninove, rentmeester van Zangerij, provincieraadslid en burgemeester. Na zijn dood kocht de gemeente het gebouw dat aanvankelijk dienst deed als gemeentehuis (tot de fusie in 1976). Later als bibioteek en nu als kinderopvangcentrum.
Zaal Hartenberg
Gelegen Sint Niklaasstraat
Alleenstaand bakstenen gebouw uit de vroege 19de eeuw, afgewerkt met mergelsteen, gardsteen, hoekbanden, pilasters en een roodboogfries. Deed dienst als gemeenteschool tot 1881 en is sindsdien in gebruik als gemeentezaal.
De Ijskelder

De ligt buiten de grachten van het park van het kasteel Zangerhei. De ijskelder is nu slaapplaats voor vele vleermuizen. Vroeger diende deze ijskelder. ’s Winters werd het ijs van de vijvers in deze ijskelder opgeslagen, zo kon de gewone burger met iets of wat voorspraak ,in de zomer, indien er ijs nodig was voor de zieke of een ongeluk, ijs gaan halen.
In 1935 werd de jongensschool gebouwd in de Winkelomstraat. Ze heeft maar 15 jaar bestaan.
In 1950 werd ze eigendom van het dekenaat Bilzen en tot parochiezaal en vergaderlokaal omgetoverd.
In het najaar van 1964 werden er verbouwingen uitgevoerd, het is een lokaal geworden van de Chiro en de gepensioneerden. Ook werden er voordrachten gegeven en vinden er allerhande feestelijkheden plaats.
De onkosten van de verbouwing en de aankoop van benodigdheden bedroeg ongeveer 90.000 fr.

Huis Degréve Hensen
Bij Broedese Nolke

Was voorheen eigendom van Broeders Lambert (1819-1891), gehuwd in 1842 met Maria Lathouwers
(1814-1888) zij was de zuster van Thomas uit de Winkelomstraat. Lambert en Marie zijn de ouders van
Marie Broeders de vrouw van Arnold Thomson (Broedese Nolke).
Een gesloten kleine vierkanthoeve, de bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid
erf, bereikbaar via een inrijpoort aan de straatzijde. Het woonhuis en waarschijnlijk een deel van het
poortgebouw; het woonhuis heeft echter een oudere, XVIIde eeuwskern, de achtergevel en het woonhuis
zijn stijl-en regelwerk met lemen vullingen; ankerbalkgebint met vijf gebint stijlen.
De overige gebouwen, evenals de erf zijde gevel van het woonhuis dateren van 1904.  De erf zijde gevel en
de gevel aan de straatzijde zijn voorzien van getoogde, bakstenen muuropeningen, de vensters met
hardstenen lekdrempels; de sluitsteen van de deur draagt het opschrift
A.T. Arnold Tomson   (1866-1945)
  M.B. Marie Broeders  (1853-1924)
1904
Hadden samen één kind Lambert, is gestorven in zijn geboorte jaar 1892, bleven kinderloos. 
De achtergevel behield sporen van de oude kern: mergelstenen speklagen en gesmeed ijzeren, S-vormige
muurankers; kleine, houten kozijnen, getralied en beluikt, en een schijnbaar verlaagd of later toegevoegd
deurtje in houten omlijsting.
Onder kelderende opkamer in de eerste travee (gewelfvlak) aan straatzijde.  De zijgevel aan straatzijde is
voorzien van getoogde vensters, aandak en vlechtingen.  Bij deze zijgevel aansluitende poortvleugel
(zadeldak met Vlaamse en mechanische pannen), voorzien van een rechthoekige poort. Dwarsschuur met
aansluitende varkensstal onder zadeldak achter aan het erf, en dito zadeldak. Getoogde bakstenen
muuropening; rechthoekige schuurpoort onder houten latei.
Dit oorspronkelijk huis is waarschijnlijk gebouwd door
Jan Broeders en Maria Walpott uit ’s Gravenvoeren in 1782, de overgrootouders van Marie Broeders.
Het Parochiehuis