Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Sint Anna ten drieën kapel - Ook genoemd Cielen kapel
Kapelletjes en bidplaatsen in Eigenbilzen
Kruis Haenestraat.

Waarom het kruis er destijds geplaatst werd in niet geweten.
Het kruis is inmiddels jaren geleden weggenomen en ook de omstandigheden waarom of hoe het is weggenomen is onbekend
Sint Hubertuskapel of Fonskeskapel
Grote Mereweg - Steenveldstraat
Kapel gebouwd in 1931 in opdracht van Alfons Swennen, jonkman, met de opbrengst van de kegelbaan. Ze is toegewijd aan St Hubertus, de laatste bisschop van Maastricht (gestorven in 1727). St Hubertus is de patroonheilige van de jagers en wordt ook aanroepen tegen razernij en veeziekten
Kapel O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand  - Withofkapel (in ht veld) Scheepveldweg

Rechthoekige kapel waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 14° eeuw. De huidige kapel is in 1872 door Jan Withofs verbouwd. In de schaduw van twee kastanjebomen is deze kapel een rustpunt met een wijds panorama.
Eigenbilzen
Mijnwerkers-Brancardiers kapel   Meer info: klik hier
Litsebeekstraat -Zangerhei
Kapel in vorm van mijnlamp gebouwd in 1972 in opdracht van Jozef Baeten en Pierre Stulens.
Grot O.L. vrouw van Lourdes.
Deze kapel was gelegen achter de kerk in de Sint Niklaasstraat.
op het Julien Schoenaertsplein.
Gebouwd omstreeks 1935 -1936 achter de kerk in de St Niklaasstraat. Onder leiding van kapelaan Michel Roosen (1932 – 1941) werd de kapel gebouwd door door Joke Bruggen de vader van Wisa boven op de Hartenberg. De stenen werden aangevoerd van uit de berg van Kanne. De financiële hulp van de baron van Zangerij de Lambert Cortenbach was welkom.

Deze grot/kapel werd afgebroken in de maand mei 2015 bij de heraanleg van het vernieuwde plein.
Kapel O.L.Vrouw der armen Winkelomstraat - Kleine Mereweg.
Gebouwd door Thomas Nijssen in 1943 voor de KSA van Eigenbilzen, samen met de bond van het Heilig hart van Mopertingen.
Onder supervising van Pastoor Meekers en kapelaan Jansen.
Kruis aan schuthagen
Gelegen Winkelomstraat op de veldweg richting Gellik. (Eigenbilzenweg) Werd opgericht om te herinneren aan de blikseminslag waarbij Simon Huskens het leven verloor.
Bij de aanleg van de ruilverkaveling verdween dit kruis maar werd later door de landelijke gilde van Eigenbilzen in ere hersteld.
Kapelletje aan de boom op de Hoefaert. Dit werd geplaatst door de jongensschool van Eigenbilzen ter ere van O.L.V van Lourdes (foto volgt)
Gebouwd in mergel opgetrokken met opschrift Maria-Anna I.H.S. 1754 Jezus Christus Salvator = Jezus de gezalfde redder.
Gebouwd door de witte Giel Meesters. Michiel was de zoon van Matheus en diens broer Michaël was in 1746 kapelaan te Eigenbilzen en lezer van de vroegmis.
Met binnen het waardevolle houten beeldje van 42 cm, Anna ten drieën of Sint Annatrits, drie in een, Sint Anna met Maria en Jezus op de arm.
De cultus rond St. Anna ten Drieën, codeerde men perfect de aloude Keltische devotie tot de "Triple Matronen". Naast hun moedermaagdelijkheid en hun wijsheid werd verwezen door hen al zittend uit te beelden met vruchten, bloemen, broden, kinderen en schriftrollen op de schoot.
Foto: Ivo Hendrikx
St Jan, de tweede patroon heilige van onze parochie. Men geloofde dat de revieren op St Jan (24 juni) een bijzondere kracht hadden. Een kind dat men op het middaguur in dit water dompelde zou van alle kwalen genezen zijn. exact hetzelfde ritueel voerde men tot het begin van deze eeuw nog op het feest van St. Jan te Herderen, dan werd er een stropop (Jan krediet) genoemd door het dorp gedragen en 's avonds bij een bronput op een hoogte (St. Jansput op de Zieberg) tijdens ronde dansen in brand gestoken. De waterspiegel van deze put heette op dat moment zijn hoogste peil te hebben bereikt.
DE MOEDER GODIN WAS DUS NABIJ. Het vrouwelijk deel van dit ritueel spreekt uit de ingrediënten stro, bronput en hoogte. Het contact van de tegengestelden, water en vuur, spreekt uit de associatie hoogste waterpeil in de put en het verbranden van de pop.
Kapel O.L. Vrouw van Rust
Lochtstraat
rechthoekige kapel gebouwd door Cornelia Stulens in 1875 en verbouwd in 1936 in opdracht van Cornelis Stulens en Isabella Schoups. Onze Lieve Vrouw wordt hier aanroepen tegen tuberculose, angst en onrust.
Kapel Langeikent (Kanaaldijk) einde Heseputterstraat
Kapel ter ere van OLV van de Vrede- Langeikent. Nabij het monument opgericht ter ere van de gesneuvelde piloten in de tweede wereldoorlog, gelegen tussen twee bunkers. Een van deze bunkers werd door Jos Bruggen ingericht als museum. Op zijn domein in een hoek heeft hij een kapel opgezet ter ere van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Ze werd door pastoor Bollen ingewijd op 7 mei 1989. Het materiaal bestaat uit vuursteen afkomstig uit Eben Emael. De kapel is cirkelvormig met een, doormeter van ongeveer 5 meter.
Sterre van de zee

Scherpenberg aande ingang van de Hoefaertweg.

Mooi wit kruisvormig kapelletjegebouwd in 1960 door Muyters Cornelis.
In het kapelletje het beeldje van
Maria Sterre van de zee van Maastricht.
Renovatie:  Klik hier