Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Eigenbilzen
Wandelen in Eigenbilzen
Binnen de dorpsgrenzen van Eigenbilzen zijn er talrijke wegeltjes bospaadjes en aangelegde paadjes, allen netjes onderhouden door de technische dienst van de stad Bilzen. Het merendeel van deze mooie wandelwegeltjes hebben hun eigen naam voortvloeiende uit de vroegere plattelandsgezegden. Elk van deze wegeltjes is dan ook aangeduid met een naambord.

Wij geven u graag enkele wandelroutes die u kunt volgen en waar u zeker zult genieten van de diversiteit aan landschappen van Eigenbilzen.  U zult op deze wandeling ook veel bekende woningen tegenkomen die eveneens met een naambordje zijn gekenmerkt. Deze "bekende gebouwen" vindt u elders terug op deze website onder de rubriek "Gebouwen".

Vooraleer wij u de wandelroutes opsommen willen wij u toch even kennis laten maken met de verschillende benamingen van wegeltjes en bergen.

Wij wensen u veel plezier bij uw rondwandeling in Eigenbilzen.
KUIPERSGATSKE: Dit paadje heeft zijn naam te danken aan een "kuiper" of tonnenmaker die er woonde aan de splitsing achter het klooster

WAOTERKAULSTREETJE:
Komt van de plaatsnaam Waterkuil.

WAEREBERGPAADJE: Komt van de plaatsnaam  "Waereberg". Deze lag tussen de Waterkuil en de Vossenkuil
maar is verdwenen door het uitgraven van het Albertkanaal.

PAKESLAAN: Komt van toen Kris Jans nog een kind was en Carine Swennen nam Kris dan mee naar "pake Swennen"    in de Beekomstraat. Dit was dan van Pa Jans naar Pake (Pakeslaan)

PEERDEPUT: Naar verluid zou er een begraafplaats geweest zijn van paarden of er zou een paard in een put gevallen zijn. Wij laten deze twee versies open...

KATTEKOET: Een "katte" is een met grond opgehoopte verdedigingswal, een opening of een gat is deze wal noemde men "kattegat"

KERKWEGSKE: Dit was de kortste weg die vroeger gebruikt werd door de gelovigen van De Locht om naar de kerk de gaan. Let wel; De Hartenberg is nu onderbroken door de spoorlijn maar toen (1840) kwam die tot aan de Molendries en de Dorpsstraat tot aan de Haenestraat

RONDELENPAD: Aan het eind van dit pad heeft een rondeel of vestigingstoren gestaan met aan elke zijde schietgaten. Dit om de nabijgelegen kastelen Jonckholt (Hoeleek) Groenendaal en Zangerhij te beschermen tegen invallers.

PIEPELENSTRAATJE: De toenmalige soort aanplanting zorgde ervoor dat de vlinders werden gelokt. Hierdoor vlogen er in deze omgeving veel vlinders (piepels) en werd het steegje hiernaar genoemd. Het steegje is gelegen nabij de Beekomstraat en geeft uit op de Pakeslaan.

MOESTUINGADSKE: Gelegen in de Winkelomstraat. Staat in verbinding met het Kuipersgadske lang hetwelk men terug in de Dorpsstraat kan geraken.

ENDEPOELWEGSKE: Geeft uit in de Eendepoelstraat en staat in verbinding met het Waterkaulstréétje.
WANDELING 4 - Afstand 4 kilometer
Vertrek op het dorpsplein naar de Braamstraat tot aan de Pakeslaan. Aan de T rechts het piepelestréétje in recht door het Bergpaadje. Aan de T Bergstraat naar rechts tot helemaal naar onder de berg af. Aan het kapelletje naar links en zo recht door naar de Broekstraat. Eerste weg naar links Cabergstraat en stichel terug naar het kapelletje. Dan links afslaan richting Beekomstraat. Aan het groen kruisje naar rechts en doorgaan tot aan de splitsing naar de Braamstraat en alzo terug naar het Dorpsplein.
WANDELING 5 - Afstand 5 kilometer
Vertrek op het dorpsplein. Wandel in de richting van de Bruulstraat. De Bruulstraat inwandelen tot aanvang van de bomen en dan naar rechts afslaan naar het Kattekoet. Het Kattekoet door wandelen over de Peerdeput tot het einde. Aan de T naar links afslaan, opnieuw tot het einde en vervolgens rechts afslaan om weer opnieuw links af te slaan over de brug. Na de brug weer links afslaan naar de Kerkhoflaan. deze door wandelen tot aan het Kerkwegske daar door tot aan de Lochtstraat-kapel. Daar links afslaan en nogmaals links afslaan de Molendries in. In de Molendries in de draai naar rechts door de Cannesberg naar de Fietenstraat. Daar rechts afslaan naar de Lochtstraat en dan 100 meter verder links door het Wolfsbergstréétje tot aan de T. daar naar rechts naar de Lentelaan en dan links het Haoneboswéégske in naar de Haenenstraat. daar links en dan dadelijk rechts de Haenebosstraat in langs het voetbalveld. De Vossenkuil recht oversteken door het bosje van de talud van het Albertkanaal, komt u aan het oorlogsmonument van de gevallen Engelse vliegeniers.  Daar gaat u naar boven naar de Heseputterstraat. Deze recht door naar de Veldstraat. 200 met links het Driesenpad in wandelen en vervolgens de spoorwegbrug oversteken. Alzo aar de Dorpsstraat en terug aangekomen aan het Dorpsplein.
WANDELING 7 - Afstand 4 Kilometer
De Vallei van de Krombeek.
Vertrek op het Dorpsplein en wandel de Hartenbergstraat in. Boven links afslaan in de Peerdenput. Deze wegeltje door wandelen tot aan het Kattekoet. rechts afslaan over de Krombeek richting Hoelbeek. Door wandelen tot aan een T kruispuntje dan naar links, blijven door wandelen tot opnieuw aan een T en dan naar rechts tot X. Links aan het groen kruisje, rechts recht door tot aan het klein kapelletje. Recht door, de berg op en het bergpaadje in tot aan de T met de Beekomstraat. Dan naar rechts en opnieuw dadelijk links de Pakeslaan in tot aan de T. vervolgens rechts de Braamstraat in en alzo terug naar het Dorpsplein.
WANDELING 6 - Afstand 2,5 kilometer
Vertrek op het Dorpsplein naar het Kuipersgadske en volg dit tot aan de T. Dan naar links het Moestuingadske door wandelen tot aan de T met de Winkelomstraat. Naar rechts nemen en dan de eerste terug naar links in de Eendepoelstraat. Deze blijven volgen en rechtdoor het spoor oversteken en het Endepoelwegske tot in de Vossenkuilstraat. Vervolgens richting van de Veldstraat, 200 meter verder naar links het Driesenpad in. Voor de spoorwegbrug naar rechts tot de volgende brug. De brug over en dan rechts naar de Hartenberg toe en alzo terug naar het Dorpsplein. Dan de Braamstraat i, De Pakeslaan tot de T met de Beekomstraat, rechts afslaan en dadelijk terug links 't Piepelestraatje in tot aan de Dorpstraat. Vervolgens terug naar links tot aan het Dorpsplein.
RECREATIE
Wandeling 1 - Afstand 8 kilometer. :  klik hier

Het schema van deze wandeling kunt u uitprinten: VVE 8 Km
De wandeling heeft als vertrekpunt de sporthal in Eigenbilzen en voert u via verschillende kleine verzorgde paadjes en wegeltjes door het mooie dorp. De wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelpatiënten en mensen die slecht te been zijn. (We werken nog aan zulke wandeling).
Wandeling 2 - Afstand 3 Kilometer :   Klik Hier

Het schema van deze wandeling kunt u uitprinten: VVE 3 Km
De wandeling heeft als vertrekpunt het Dorpsplein in Eigenbilzen en voert u via verschillende kleine verzorgde paadjes en wegeltjes door het mooie dorp. De wandeling is helaas niet geschikt voor rolstoelpatiënten en mensen die slecht te been zijn. (We werken nog aan zulke wandeling).
Wandeling 3 - Landelijke Gilde - Afstand 5 Km: Klik Hier
Een mooie wandeling rond het centrum van het dorp met vele bezienswaardigheden.
Deze wandeling is ook geschikt voor rolstoelpatiënten (mits enige hulp) uitgetekend op het plan van de wandeling. Mooie wegeltjes en het centrum van het dorp geven vele bezienswaardigheden.
Terug naar boven