25. Jans Pierre (1923-2002) als zoon van Willem en Carmans Josephine
Deed zijn intreden in de Minderbroedersorde op 24 februari 1943 als broeder Jan.
Was werkzaam in Corsica sinds 1981 en overleed te Hasselt in het Virga-Jesse op 17 januari 2002.

26. Bessemans Martin (1923-25/01/2020) als zoon van Karel en Soors Josephine.
Bij de broeders van de Kristelijke scholen legde hij zijn eerste geloften af in 1941 en zijn eeuwige geloften in 1948. Hij was werkzaam in het onderwijs te Winterslag, Kortrijk, Zaventem en Gent. Nadien verbleef hij in Leuven en St-Katherina-Lombeek.

27. Bessemans Marius (1924-2014) als zoon van Karel en Soors Josephine
Sprak zijn eerste geloften uit te Korbeek-Lo op 21 november 1945, priester gewijd te Gijzegem op 25 februari 1951. Hij vertrok als missionaris Oblaat van Maria naar Zuid-Afrika. Van 1952-1977 was hij Parochie priester in Mahikeng-Postmasburg en Taung
Van 1955-1961 was hij ook proost van de Katholieke Arbeidsjeugd. Van 1977-2000 was hij pastoor bij de Afrikaanssprekenden in Kimberley. Van 1981-2013 verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Kimberley en het Aartsbisdom Bloemfontein. Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” overleden te Kimberley op 2 september 2014.
Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Priesters, paters en broeders afkomstig van Eigenbilzen

4. Vansichen Thomas ( 1778-? ) zoon van Hubert en Swennen Isabella
hij was pastoor te Donk. Bij testament van 17-Januari 1853 maakte hij zijn kelk over aan onze parochie.

5. Swennen Thomas (1806-1860) zoon van Francis en Withofs Catharina
hij was pastoor te Hees.

6. Meesters Lambert (1814-1904) zoon van Marcel en Boelen Maria
Genoemd de kluizenaar van Vrijhern (Jan) hij trok de klooster habijt aan de 21ste september 1845. de kluizenaar waren broeders van St. Fransicus, in dienst van de evenmens. Hij was de broer van onze honderd jarige Meesters Leonard.

7. Jans Willem (1816-1852) zoon van Jan en Withofs Agnes
Hij is overleden als kapelaan te Gruitrode op 7 mei 1852.

8. Meesters Marcel (1851-1914) zoon van Joannes en Meesters Helena
Hij werd als novice gekleed op 24 maart 1885 in de St. Benedictus-Abdij te Achelde eenvoudige geloften legde hij af op 4 april 1887. dan werd hij gezonden naar Diepenveen (NL.) daar deed hij zijn eeuwige geloften op 2 juli 1890. terug gekeerd
naar Achel waar hij overleed op 23 januari 1914.

9. Meesters August (1868-1934) zoon van Leo en Vandooren Anna
Priester gewijd in 1893, hij was opeenvolgend, kapelaan te Angrimont in 1893, Aalmoezenier te Verviers in 1897, pastoor te Aubin-Neufchateau in 1905 en pastoor te Rukkelingen in 1922, waar hij overleed op 17 november 1934 en er begraven werd.

10. Welters Peter (1868-1934) zoon van Paulus en Schijns Isabella
Als broeder droeg hij de naam van Thaddeus. Hij werd gekleed de 11 juli 1906 en geprofest op 11 juli 1907. op 30 oktober 1907 vertrok hij als missionaris naar Brasilië, waar hij overleed op 5 februari 1934.

11. Vossen Christoffel (1870-1950) als zoon van Leo en Swennen Gertrude
Hij trad als broeder binnen in het klooster der Norbertijnen te Averbode waar hij ook overleed in 1950.

12. Vossen Leonard (1873-1949) als zoon van Renier en Lathouwers Catharina
In 1883, toen Leonard 10 jaar was, verhuisden de familie naar Valmeer. Zijn Humaniorastudies, zes middelbaar deed hij een jaar in het St. Jozef college te Hasselt en vijf jaar in de apostolische school te Turnhout. Daarna trok hij als novice op 23 september 1892 in de orde van de Jezuiëten te Aarlen. Hij verbleef er drie jaar om in 1895 reeds als scholastiek - leraar deel te maken van het onderwijzend personeel van het Pauselijk Seminarie voor Indische priesters te Kandy (Indië). Hij verliet enkele jaren Kandy om zijn filosophische en theologische studies te voleindigen te Kurseong. Na zijn priester wijding op 8 oktober 1905, keerde hij terug naar Kandy en verbleef er tot aan zijn dood op 15 augustus 1949 te Ceylon.
Priesters, Paters en kloosterbroeders afkomstig van Eigenbilzen

1.Vansichen Willem (1630-1671) van zijn ouders en familie weten we niets.
Hij volgde de humaniora bij de regulieren te Tongeren.
     Op 29 januari 1651, was hij student aan de universiteit te Leuven.
In 1653 werd hij geprofest in de orde der Fransicanen
In 1657 priester gewijd.
In 1660 gaf hij les van godgeleerdheid te Mechelen en in 1661 te Leuven
Hij overleden in 1671.
Eigenbilzen
 
19. Coenegrachts Jozef (1895-1979) als zoon van Lambert en Nulens Josephine
Geboren te Hoelbeek op 29 mei 1895. hij werd priester gewijd te Luik op 27 april 1922. hij was opeenvolgend leraar aan het H. Hart college van Mechelen aan de Maas
van 1921 tot 1932, kapelaan te Runkst van 1932 tot 1942, pastoor te Schalkhoven van 1942 tot 1950, pastoor te Lanaken van 1950 tot 1957, pastoor te Rommershoven van 1957 tot 1966, Aalmoezenier in de kliniek St. Elisabeth te Luik vanaf 1966.
Overleed te Eigenbilzen op 27 april 1979.

20. Cielen Edward (1903- 1980) als zoon van Mathijs en Nulens Elisa
Priester salesiaan van Don Bosco, deed zijn eerste gelofte te Groot-Bijgaarden op 26 augustus 1931 en werd priester gewijd te Oud Heverlee op 31 december 1939, van 1941 tot 1955 was hij leraar te Hechtel, vanaf 1955 was hij te Helchteren, hij zorgde voor de propaganda en was er tevens godsdienstleraar. Met veel inzet bewees hij goede dienst in de parochies van Helechteren, Sonnis, Linde-Peer en Wauberg. Hij overleed te Hasselt Salvatorkliniek op 19 januari 1980.

21. Steegen Mathieu(1916-1979) als zoon van Leopold en Hensen Catharina
Hij maakte deel uit van de priesters van het H. Hart. Priester gewijd te Leuven in 1943
Droeg zijn eremis op in 1946, was econoom aan het college van Tervuren tot 1951
Pastoor in Frankrijk en nadien in Remersdael. Hij overleed te Hasselt in het Virga-Jesse ziekenhuis op 31 januari 1979.
18. Swennen Godfried(1894-1968) als zoon van Francis en Maesen Barbara
Geboren te Eigenbilzen op 25 april 1894. Priester gewijd te Luik op 26 mei 1932, kapelaan te Opglabeek van 1923 tot 1940 pastoor te Bommershoven van 1940 tot 1953, te Rotem van 1953 tot 1968 en pastoor op rust te Eigenbilzen vanaf 1968 tot bijna aan zijn dood, hij overleed te Bilzen in het ziekenhuis op 6 februari 1986
Foto: 1957: Eerste  mis van pater Willy Goossens met pastoor Nassen in Eigenbilzen.
22. Steegen Ernest (1919-2002) als zoon van Leopold en Hensen Catharina
Broer van voorgaande Mathieu, werd priester gewijd te Leuven op 11 juli 1943 in 1946 droeg hij zijn eremis op te Eigenbilzen dezelfde tijd als zijn broer Mathieu. Hij is pater Assuptionist en draagt de naam pater Theodard; professor in kerkelijk recht van 1947-1953 missionaris Congo Nord Kivu Zaire van 1958 tot 1993. na zijn terug keer verbleef hij in de gemeenschap van Borsbeek, hij overleed in het A.Z. St. Vincentius te Antwerpen op 4 mei 2002.
23. Swennen Arnold (1920-1980) als zoon van Jan en Meesters Gertrude
Priester gewijd te Luik op 30 juni 1946, kapelaan te Millen en St. Lutgardisparochie te Tongeren, leraar aan het technisch instituut O.L.V. te Tongeren. Pastoor van de St. Gillisparochie te Tongeren en St. Lambertusparochie te Neeroeteren en van St. Gertrudisparochie te Piringen. Hij overleed te Tongeren op 1 augustus 1980.
2. Withofs Jasper, geboren te Eigenbilzen op 20 januari 1679, als zoon van Gaspar en Ida Jacobs zij en haar echtgenoot werden samen te Luik in het koor van de St. Aldegondiskerk begraven.   Jasper, werd priester en was pastoor te Alt- Hoeselt van 1727 tot 1735. overleed te AltHoeselt, waar hij in het koor van deze kerk werd begraven. Jasper schijnt een zeer welstellende man geweest te zijn, zoals blijkt uit zijn testament. Hieruit blijkt niet alleen zijn
aanzienlijk fortuin, maar tevens zijn grote godsvrucht, en boven alles zijn zeer sterke familiale
geest en zijn gehechtheid aan het stamhuis te Eigenbilzen.
Jasper had een broer Pierre, hij stierf als kind, en een zuster Maria, zij bleef ongehuwd.
Er zijn dus geen nakomelingen van deze familie.
Terug naar boven
29. Broux Leonard (1925-2011) als zoon van Jozef en Steegen Catharina
Minderbroeder als naam Anselm, als priester gewijd te St.Truiden op 29 juli 1951.
Leerkracht aan het H. Hartcollege van Heusden, gewezen aalmoezenier van het ziekenhuis Heusden-Zolder en overleden in het St.Fransicus ziekenhuis te Heusden-Zolder op 24/12/2011.

30. Steegen Jozef (1935-2006) als zoon van Herman en Vanhingel Josephine
Hij studeerde te Kortrijk in het Damiaancollege, werd Broeder van de Congregatie van de H.H.Harten (Picpus). Hij sprak de kloostergeloften uit te Tremelo op 19 maart 1954, was missionaris in Congo van 1959 tot 1991.
Overleden in het A.Z. St.Jozef te Malle op 8 april 2006.

31. Raskin Jozef(1936-    ) als zoon van Placide en Hermans Maria
Werd priester bij de Kruisheren en gewijd op 8 juli 1962 en deed zijn eremis op 15 juli 1962 te Eigenbilzen. Was pastoor te Hasselt (Catharina wijk)

32. Meesters Pierre (1938-    ) als zoon van Pierre en Broeders Jeanne
Hij maakt deel uit van de orde der Francisanen. Zijn eerste mis vond plaats te Eigenbilzen op 30 maart 1964. zijn kloosternaam is Gunhard. Hij verbleef in Eeklo waar hij godsdienst leraar was in de Technische school, hij was ook proost van A.A. bond “Antialcohlisme” in het Meetjesland.

33. Martens Mathieu (1940-    ) als zoon van Winand en Vangronsveld Gertrude
Kruisheer, werd priester gewijd op 23 maart 1967. deed zij eremis te Eigenbilzen
op 2 april 1967 Was directeur aan het klooster der Kruisheren te Maaseik.
28. Goossens Willy (1924-2015) als zoon van Mathieu en Coenegrachts Arnoldina Priester in de Sociëteit van Jezus, intreden in de Sociëteit op 4 augustus 1943, priester gewijd te Leuven op
10 augustus 1957 en overleden te Heverlee – Leuven op 19 november 2015.
14. Withofs Theodoor (1877-1950) als zoon van Jan en Swennen Maria
Hij deed zijn intrede bij de Minderbroeders op 24 december 1904 te Diksmuiden hij koos de naam Appolinaris. Tijdens de oorlog vluchten hij in 1915 naar Alveringhem.
In 1917 werd hij ingelijfd bij de C.I.B.I. te Auvours en werd later te werk gesteld in de hospitalen van Calais en Amiens. Na de oorlog werd hij ingelijfd bij de Engelse provincie van O.L.V. onbevlekt ontvangenis. Hij overleed te Guilford (Surrey) op 13 november 1950. hij was drager van de overwinningsmedaille en de herinneringsmedaille der bontgenoten.

15. Jans Jan (1879-1977) als zoon van Gaspar en Jans Maria
In het jaar 1900 trad hij in het klooster der minderbroeders te Hasselt. Op 20 september 1906 droeg hij onder de naam pater Bonaventura zijn eerste mis op in onze vorige oude kerk. Op 27 september 1950 vierde hij zijn gouden kloosterjubileum. In 1970 en 1975 was hij respectievelijk 70 en 75 jaar kloosterling.

16. Jans Louis (1879-1946) als zoon van Lambert en Vandooren Helena
Hij deed zijn intrede in de orde der Jezuiëten als broeder in 1913.
Hij verbleef als tuinier te Alken en in Oostakker. Later vertrok hij naar het Jezuiëten klooster te Drongen bij Gent, waar hij overleed in 1946.

17. Withofs Theophiel (1882-1954) als zoon van Jan en Swennen Maria
Hij was de broer van Theodoor, trad binnen in de Minderbroeders orde op 9 maart 1914, onder de naam Eleutherius. Zijn plechtige gelofte legde hij af op 13 november 1919. verschillende jaren bracht hij door in het klooster San Antonio te Rome. Hij overleed in het St. Fransicus hospitaal te Heusden op 27 juni 1954.
13. Withofs Godfried (1875-1959) als zoon van Laurent en Vandooren Elisabeth
Op 8 mei 1904 trad hij binnen in de Abdij van Averbode . op 20 september 1904 vertrok hij als missionaris naar Pirapora (Brazilië). Hij legde er zijn gelofte af op 11 juli 1905, verbleef er nog vele jaren. Hij was een beeldhouwer - kunstenaar, hij haalden zijn voorbeelden hier uit onze kerk van Eigenbilzen, hij maakte schoon snijwerk in hout van onze preekstoel en communiebank, die te bewonderen zijn in Pirapora en Averbode. Hij overleed op 26 januari 1959 en ligt begraven op de stille heuvel van Pirapora.
. Jadoul Bernard (1947-    ) als zoon van Isidoor en Moors Maria
Op 6 november 1971 werd Bernard in onze parochiekerk, door Mgr. Heuschen, bisschop van Limburg tot diaken gewijd. Zijn priester wijding vond plaats in de decanale kerk van Genk op 1 juli 1972. Hij deed hogere studies aan de Economosche Hogeschool te Hasselt. Leraar te Herk de Stad en als dusdanig biedt hij nog, op zon- en feestdagen veel hulp in verschillend parochies.
Op 10 juli 2022 werd zijn 50 jarig priesterjubileum gevierd te Eigenbilzen met een optocht, een dankviering, een tentoonstelling in het parochiehuis en een live uitzending op de regionale radio BOO.

3. Vansichen Leonard (1720-? ) zoon van Leonard en Lunskens Margriet
van hem weten we alleen dat hij onderpastoor was te Diepenbeek in 1750.
24. Marius Bessemans In 1951 vertrok EP Marius Bessemans van de orde van de Oblaten voor de eerste maal naar het Bisdom Kimberly in Zuid Africa. 37 jaar later vertrok hij opnieuw naar datzelfde Bisdom waar hij wil werken tot zijn laatste levensdag. 25 jaar lang werd hem de geestelijke zorg toevertrouwd van enkele wijken van zwarten. De laatste 11 jaar werkte hij uitsluitend voor de kleurlingen Na enkele jaren spande pater Bessemans zich in voor de bouw van een kerkje in 'Homevale' dat na 20 jaar wachten op 10 oktober 1986 gewijd werd. Dan was er ook nood aan een parochiezaaltje achter de kerk maar de geplande geldelijke steun kreeg een dringender bestemming waar het zelden regent regende het dagen aan een stuk en 380 lemen huisjes vielen in elkaar. Tijdens zijn laatste verblijf inBegië hield hij een omhaling in alle missen.