Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Voorafgaandelijk:  Kennismaking met "Jan van Beieren "
                    
      (Jan zonder medelijden)

Jan van Beieren was elect* Bisschop van Luik (1389 - 1418) ruwaart van Holland en Zeeland (1417) , Hertog van Beieren-Straubing (1397). Hij was een jongere zoon van Hertog Albrecht van Beieren. Zijn vader deed hem op
14 november 1389 tot Bisschop van Luik verkiezen, welke keuze in maart 1390 door de Paus bekrachtigd werd.
DE "MUNT" VAN EIGENBILZEN
Bij de slag van "Othée (bij Tongeren) op 24 september 1408 in de namiddag verpletteren de troepen van Jan zonder vrees en Willem van Haspengouwen de Luikse troepen, die sinds 1406 rebelleren tegen de verkiezing van Jan van Beieren tot Bisschop. In dit harde gevecht doet Jan van Beieren zijn bijnaam alle eer aan.
Jan van Beieren werd afgezet als prins-Bisschop van Luik maar hij heeft dan beroep gedaan op zijn zwager, hertog Jan van Bourgondië om zijn troon opnieuw in te mogen nemen.
Eigenbilzen maakte oorspronkelijk deel uit van het grafelijk domein in Haspengouw evenals Brustem, Herk-de-stad en nog een hele serie andere plaatsen. In 1366 werd het zoals de rest van het graafschap Loon onder jurisdictie van de prinsbisschop van Luik geplaatst.
Jan van Beieren heeft als elect van Luik voor Eigenbilzen munt geslagen. Serrure situeert het atelier in het kasteel van Eigenbilzen dat moet gesitueerd worden op het allodiaal** goed naast Bilzen.
De prinsbisschop sloeg in Eigenbilzen een "schild" in koper of biljoen. Jan van Beieren nam geen genoegen met zijn naam uitsluitend in het randschrift van de voorzijde te vermelden: IOHNES.DV - BAVARIA maar hij plaatste tevens aan beide zijden het wapen van zijn familie.
De legende op de keerzijde vermeldt de muntplaats: MONETA.NOVA. EGHEBILZ.
Het is niet duidelijk waarom Jan van Beierenbesloot om munt  te slaan in Eigenbilzen. Deze muntslag moet misschien in verband gebracht worden met de slag van Othée. Waarom Eigenbilzen als muntplaats gekozen werd kon tot nog toe niet worden achterhaald.
*   Elect : Door een kapittel gekozen, maar nog niet door de Paus bevestigde bisschop
** Alodiaal: Niet leengoed, veelel ook te vervangen door "eigen"
Eigenbilzen