Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
In 1871 wordt op de Cannesberg een zeer rijk zogenaamd "vorstengraf" van circa 400 vóór Christus ontdekt.  In dit graf bevonden zich een bronzen, geribde emmer van Italische herkomst met daarin de as van de afgestorvene, twee bronzen wijnkannen, één van Italisch, één van Keltisch fabricaat, en een Keltische sierband van goud; deze voorwerpen bevinden zich thans in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel. Dit is het meest noordelijke van dit soort "vorstengraven" dat in Europa werd gevonden.
Voorts worden resten gevonden van drie Romeinse villa's, waarvan één op de Steenberg.
Belangrijke vondsten in Eigenbilzen schetsen de historiek van dit dorp.
Ook bij het afgraven van de Hommelenberg in 1950 - 1955 werden, naast Merovingische stukken, een belangrijke Romeinse begraafplaats en heel wat Romeinse vondsten gedaan, o.a. een schaal en een karaf in lichtgroen glas uit de Iste eeuw en munten van Marcus Aurelius, keizer van 161 tot 168.

Een antieke weg, komende van de Romeinse weg Tongeren-Maastricht, liep door het grondgebied naar het noorden. De continuïteit van de bewoning wordt aangegeven door de Merovingische vondsten van de plaats Noterbos.

Op het Steenbergerveld werden door Ridder C. de Borman  dakpanfragmenten van een villa gevonden.
Vanaf de vroege middeleeuwen behoorde Eigenbilzen tot het uitgestrekte domein van de abdij van Munsterbilzen.
In het noorden lag het uitgestrekte leengoed Haenenhof of Zangerije. Aert Haen, bekend in 1423, ligt aan de basis van dit uitgestrekte bezit, dat nog in vele toponiemen voortleeft. In 1558 verkocht Michiel Haenen het goed aan Jaspar van den Dijck, zanger in de Sint-Servaaskerk van Maastricht. Om die reden werd het Haenengoed tot Zangerije herdoopt.
Een Etruskische kan in Eigenbilzen uit het graf van Eigenbilzen - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
De Etrusken waren begaafde bronsgieters en ijzer- en goudsmeden Heel typerend zijn hun vazen en potten van zwarte klei, de zogenoemde bucchero, vaak beschilderd met stripverhalen vol fabeldieren en mensen. Al die producten waren internationale koopwaar. De Etrusken verhandelden ze over zee.
“Ze zijn een voorafspiegeling van een geglobaliseerde wereld”, zegt Bart Demarsin, archeoloog verbonden aan het Gallo-Romeins Museum van Tongeren.
En er is een link met onze contreien. In een tumulus in Eigenbilzen is een Keltisch graf gevonden, met daarin een bronzen ‘snavelkan’ van zuivere Etruskische makelij. “Wellicht is die door vele handen gegaan, maar het bewijst wel hoe ver de handelsconnecties van de Etrusken reikten”,  zegt Demarsin.
Eigenbilzen
Op de Wolfsberg werd een gepolijst neolitisch bijltje gevonden.
Op de Notrebos zijn verscheidene Frankische vondsten te noteren waaronder fragmenten van ijzeren wapens en een potje uit de 7de eeuw.
Conficten in deze streek
1170: Oorlog tussen Prins Bisschop Rudolf van Luik en Gerard, graaf van Loon
1336- 1366: Loonse successieoorlogen waarna het graafschap in bezit kwam van de prins-bisschoppen
1483: Luikse burgeroorlog
1568-1648: Tachtig jarige oorlog tussen de republiek der Nederlanden en Spanje
1650-1655: Fransen en Spanjaarden vechten hun conflicten uit in onze streken
1673-1678 en 1692: Lodewijk XIV probeert Nederlanden in te lijven
1747: De slag van Lafelt, Franse soldaten plunderen de kerk van Eigenbilzen
1792-1794:
De streek afwisselend in handen van Oostenrijkers en Fransen
1914-1918:
Eerste wereldoorlog
1940-1945: Tweede wereldoorlog
Het Vorstengraf
Historische film
anno 2004
Klik hier -->
156 pagina's tellend boek over de belevenissen in Eigenbilzen van 1880 - 1940
HISTORISCHE FEITEN