Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Koninklijke harmonie
RECHT DOOR ZEE Eigenbilzen
Contactpersoon: Astrid Appermans,  Bruulstraat 25 Eigenbilzen

E-mail: astrid.appermans@hotmail.com
Telefoonnummer: 089 50 30 07
Onze harmonie werd opgericht in 1932 en telt momenteel een 40-tal leden. Op vrijdag is er onze wekelijkse repetitie o.l.v. dirigent André Driesen.

Jaarlijks organiseren we muziekfeesten met brunch, een st. Ceciliafeest en nemen we deel aan veschillende optochten.
Eigenbilzen
De start van het
trommelkorps van RDZ
Geschiedenis van RECHT DOOR ZEE Eigenbilzen
In 1932 kon de nieuwe meerderheid in de gemeenteraad zich niet meer slaafs neerleggen bijde toen heersende toestand bij de harmonie "Aurora". Door een groep muzikanten en sympathisanten werd besloten tot de oprichting van een nieuwe fanfare om het Vlaams nationaal bewustzijn aan te wakkeren en de Vlaamse muziekkunst te beoefenen. Zij kreeg de betekenisvolle benaming van "FANFARE RECHT DOOR ZEE".

Jonge muzikanten werden aangeworven en onderricht door de heer Pierre Withofs. Bijgestaan door de "oudere" muzikanten kon de fanfare na enkele maanden onverpoosd repeteren, het wagen zich naar het muziekfestival te Gellik te begeven.
Het was een heerlijke dag, het werd een ware triomftocht. Het volledige bestuurscommité, waaronder Jozef Bollen, Jozef Vertessen, Luc Vanroey, Mathieu Goossens, Jean Nivelle en Paul Lambrichts, gevolgd door al de muzikanten. Met hun gloednieuwe, in de zon schitterende instrumenten en een schare van geesdriftige oude en jonge supporters, trokken zij in stoet naar de feestweide. Toen het de beurt was aan fanfare "recht door zee" om haar concert te geven klonk opgewekt als eerste stuk: "De Vlaamsche Leeuw", die uit volle borst door de aanwezigen werd meegezongen. Bij het eindigen steeg een oorverdovend en minutenlang applaus uit de menigte op. Toen de fanfare nog een vijftal stukjes, uit haar vers repertorium ten gehore gebracht had, bereikte de geesdrift haar hoogtepunt. De jeugdige muziekmaatschappij had schitterend de vuurdoop doorstaan.

In 1939 was het mobilisatie en op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Tot het einde van de oorlog in 1945 lag de bedrijvigheid van de fanfare "Recht door zee" volledig lam. Zodra de mogelijkheden het toelieten, hebben de leden, haast allen getroffen door de repressie, de handen in elkaar geslagen, zich het lot van de fanfare aangetrokken en ze herschapen in een harmonie. Om de harmonie te versterken werd einde 1959 een trommelkorps voor meisjes opgericht. Het aanzien van de harmonie werd  hierdoor merkelijk verhoogd. In de schoot van de harmonie werd in 1992 een blaaskapel opgericht, die de naam kreeg van "Die Original Flämische musikanten". 
Dirigenten van de harmonie volgden elkaar op: Pierre Withofs, Evarist Verbist, Frans Gerrits, Jean Marie Geelen, John Schröder, Hubert Poldervaart, Johnny Cleuren, Stefan Munters en Wilfried Theunissen en vervolgens André Driesen.

Instructeurs voor het trommelkorps: Godding, Weerts, Poldervaart, Jacobs, Liket, Rouffa, Liket en Theunissen.

De leiding van de blaaskapel was achtereenvolgens in handen van de gebroeders Kurt en Stijn Steegen, Peter Steegen, uiteindelijk opgevolgd door Lucien Van Damme
.
Voorzitters waren: Jozef Bollen, Theo Bessemans uiteindelijk opgevolgd door Jan Appermans. Een erevoorzitter was er ook in de persoon van Ingenieur Mathieu Goossens.

Na de vooroorlogse en ook naoorlogse pet is de harmonie reeds aan haar derde uniform toe. Zij kwam ermee op straat op 15/08/1961 op 06/02/1977 en op 11/07/1988.

Het bordje dat in 1932 werd meegedragen werd reeds in 1933 door een eerste vaandel vervangen en plechtig gewijd door deken Paquay, het tweede vaandel door deken De Boosere op 07/06/1970. De banier voor de drumband werd op 24/11/1980 door pastoor Saeytijdt gewijd.
Op 27/03/1982 verwierf de harmonie, bij gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, de titel van "Koninklijk".

Hoogtepunten waren o.a. de wedstrijden op 15/07/1955 te St Geertruid (1° prijs met onderscheiding: 73,12 %. Op 26/10/1975 te Zepperen (1° prijs met grote onderscheiding: 77,50%) en op 28/10/1980 te Eisden (1° prijs met grote onderscheiding: 80,16 %)
Voorste rij van L naar R:
Emelie Steegen, Bertha Schaekers, Martha Gerits, Nelly Boelen, Camilla Meisters, Maria Meers.

Achterste rij van L-R:
Marielle Vandooren, Francine Strauven, Maria Steegen, Maria Meisters, Josette Meisters,
Huldiging door RdZ -toespraak voor de nieuwe burgemeester 1971
Leopold Meisters
Toneelgroep van Recht door Zee

Kort na de tweede wereldoorlog werd binnen de harmonie Recht door zee ook een toneelvereniging opgericht. Deze vereniging gaf grote toneel- en operettevoorstellingen  voor een breed publiek.