Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor Staf Schreurs 2001 - 2010
Op 5 augustus 2001 heeft onze nieuwe pastoor Staf Schreurs voor het eerst de heilige mis opgedragen in onze kerk. Hij werd door deken Rik Ramakers tot nieuwe pastoor van Eigenbilzen aangesteld.
Naast deze dienst aan onze parochie zal hij ook de taak van moderator
voor de federatie Bilzen - Oost op zich nemen. Net als elders in de provincie, laat het tekort aan priesters zich ook voelen in het dekenaat Bilzen, dat wordt gevormd door de gemeenten Bilzen en Hoeselt. Recent deelde het bisdom het dekenaat in drie federaties in: Bilzen - centrum, Bilzen - oost en Hoeselt. Iedere federatie beschikt over een aantal parochiepriesters. Bilzen - centrum wordt gevormd door de parochie Schoonbeek, Beverst, Munsterbilzen en Rijkhoven. Ze beschikken over 4
priesters en 2 diaken. 84 Bilzen - oost bestaat uit Eigenbilzen, Hoelbeek, Waltwilder, Mopertingen, Martenslinde, Hees, Rosmeer, Kleine- en Grote- Spouwen, met 6 priesters en 1 diaken.
Staf Schreurs, is geboren op 14 augustus 1965 en afkomstig van Bree. Op 29 juni 1991 werd hij te Bree tot priester gewijd. Nadien was hij achtereenvolgens jeugdpastoor in Herk-de-Stad, buurtwerker in Brussel, medewerker aan een onthaaltehuis voor vrouwen en kinderen en mede- oprichter van een vluchthuis in Turnhout. Als medewerkend - prie ster in de federatie Neeroeteren- Opoeteren gaf hij les aan de school Sint-Jansberg in Maaseik. Hij zal parttime blijven lesgeven.
Op deze 9 jaar dat Staf hier in onze parochie als pastoor werd aangesteld heeft hij al veel verwezenlijkt. Het dak van de kerk en de toren werden vernieuwd. De goten zijn vervangen, de nokken hersteld. Het volledig dak heeft een grondige controle gekregen en hier en daar zijn er leien bij gestoken. Bij de herstellingen zijn echter verschillende andere gebreken naar boven gekomen. Zo zit er geen zink onder de hoeken van de toren, de sluitsteen op de schoorsteen ligt los, er is op verschillende plaatsen voegsel los gekomen uit de muren.

Er zijn enkele dames gevonden die de kleren van de priester en de misdienaars wassen. Er is ook iemand gevonden (Jos Souverijns) om de kerk te sluiten en te openen en alles een beetje in de gaten te houden.

Op 25 februari 2002 werd de speelhoek voor kinderen tijdens de mis in gebruik genomen. De speelhoek bracht de oplossing, waar kinderen tot acht jaar naar harte lust mogen spelen: tekenen, kleuren, prentenboeken inkijken of lezen.

In 2002 werd het einde van de werkzaamheden aan het dak van de kerk voorzien. In september 2002 kregen de zijdeuren van de kerk een opknapbeurt. Onder toezicht van koster Willie werden er enkele bereidwilligen gevonden om dit vuile werk tot een goed einde te brengen. Een vriendelijke sponsor hielp ons de kosten dragen zei de koster. Vanaf 14 april 2002 kon men elke tweede zondag van de maand na de mis van 10.30u terecht  op de pastorie van Eigenbilzen voor een aperitief concert. Door mensen van eigen bodem werd muziek van de bovenste plank gebracht.

Op 13 februari 2003 werd het oude uurwerk van uit de kerktoren door koster Willie van boven uit de toren gehaald, volledig gereinigd en in zijn oude glorie hersteld. Men kan het nu bezichtigen achter in de kerk.
Sedert 19 mei 2004 is het Clerinx orgel van 1852 geklasseerd als cultureel erfgoed. St. Ursula beeld, in een mooi kleurtje gezet. Een nieuwe geluidsinstallatie was groot nodig. Ook het schilderen van de kerk werd aangepakt.

De groeiende tekorten aan onderhoud en renovatie van kerken is te wijten aan het dalend aantal kerkbezoeken en een laag aantal schenkingen door gelovigen aan de kerkfabriek. Door bouwgrond te verkopen kan de kerk zelf zorgen voor 60.000 euro. Aan de stad Bilzen is ook een doorgee?ening gevraagd van 130.000 euro Subsidies voorzien voor de restauratiewerken van de kerk.

De heiligen beelden werden ook opgewaardeerd. De authentieke preekstoel die in der tijd opzij werd geschoven, staat nu weer te pronken op zijn originele plaats, boven de communiebank. De kruisweg heeft ook een andere wending gekregen, de veertien staties hangen nu alle maal in de middenbeuk, de eerste statie begint nu aan de dorpsplein kant. Er is ook weer een nieuw heiligenbeeld ( H.Theresia) geschonken door Gerard Dillen uit de Eendenpoel. Het houten zegekruis onder de triomfboog de ophanging was helemaal aangetast door de houtworm, is nu vernieuwd en veilig verklaard. Het kruis dat vroeger aan de ingang dorpskant hing, heeft een nieuwe plaats gekregen, nu onder de toren links bij het binnenkomen van de hoofdingang. De op het hoofdaltaar geplaatste beeldjes, de twee houten engelaanbidders, zijn afkomstig van het hoofdaltaar dat geschonken werd door de familie van oud-burgemeester Willem Swennen-Martens in 1884, geplaatst door Cornelis Jansen uit St.Truiden, voor een bedrag van 2.400fr.

Dan kwam de tijd dat de nieuwe kerk werd opengesteld voor het gewone publiek, iedereen had een uitnodiging gekregen, eindelijk is het zover. Op vrijdag 20 november 2009 om 19.00 uur was het eucharistieviering. Meer dan 600 mensen werden er geteld. Dan begon de viering, met een stoet, voorafgegaan door de vlaggen van de verenigingen, trokken de misdienaars, de diaken Ludo Hermans met het mooie evangelieboek, de aanwezige priesters van Eigenbilzen en de deken van Bilzen, gevolgd door de pastoor, naar voren.
Eigenbilzen