Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor Willem (Wim) Saeytijdt 1975 - 1986
Willem Saeytijdt  werd geboren te Hasselt op 19 april 1930. Hij deed zijn middelbare stuies te Genk, zijn wijsbegeerte te St Truiden en zijn Godsgeleerdheid te Luik. Hij werd priester gewijd op 21 december 1956 en werd door Mgr Heuschen, Bisschop te Hasselt, pastoor benoemd te Eigenbilzen. De inhuldiging vond plaats op 1 februari 1976 tijdens een eucharistieviering, opgeluisterd in concelebratie met de E.E.H.H. de Booseré, deken en Swennen, rustend pastoor en ook getuige Conings, pastoor te Mopertingen.

hij werd verwelkomt door Frans Swennen, voorzitter van de parochieraad, Jadoul Voorzitter van de kerkfabriek en ook nog door Z.E.H. deken de Booseré. In naam van de parochiegemeenschap bood de heer Laurent Theunissen-Nivelle een koffertje aan, voorzien van al de benodigdheden voor het opdragen van een Misoffer buiten de parochie.
Ook het onderwijzend personeel en de schoolkinderen zetten de nieuwe parochieherder in de bloemen.  De taltijke aanwezigen waaronder vele oud-parochianen uit Schulen di hem met mooie geschenken hadden vereerd genoten van de stemmige uitvoering door het parochiaal gemengs zangkoor onder leiding van het orgel van Etienne Manshoven.
Pastoor Saeytijdt is overleden te Eigenbilzen in 1986
Eigenbilzen