Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Pastoor  Joseph Laenen 1925 - 1933
Pastoor Laenen was afkomstig van St Truiden waar hij geboren werd op 08/03/1871. Zijn hoofdbekommernis was de schildering van de kerk. Hij hield er aan dat dit zo prachtig mogelijk zou gebeuren.
Het werk werd toevertrouwd aan Albert Huppens, afkomstig van Riemst maar woonachtig in Herstal.
Met schilderen werd een start genomen in 1924 rond het feest van allerheidligen. Op deze feestdag predikte pater Germanus. Hij spoorde de parochianen aan goed bij te dragen tot de schildering van de kerk.
Baron de Rodolf de Lamberts had 10000 Fr beloofd, alleen voor het schilderen van het koor van de kerk. De voorzitter en ontvangen van de kerkfabriek haalden in de week nog 18000 Fr bijeen. Men kon dus op 04/02/1925 al 28000 Fr op de bank plaatsen.

In 1926 zette zich de schilder aan het werk. Het koor was bijzonder mooi.
In de dwarsbeuk werden acht schilderingen op doek in de aanwezige nissen aangebracht. Ze verbeelden de acht zaligheden. Ook boven het oksaal werd een grote schildering aangebracht, het laatste orakel voorstellende.
In 1930 onder het pastoraat van pastoor Laenen werd door de kerkfabriek een gedeelte van de weide, palende aan het klooster afgestaan aan de zusterschool om er twee nieuwe bewaarklassen te bouwen.

Pastoor Laenen stierf te Eigenbilzen op 17 februari 1933 op de leeftijd van 62 jaar. Zijn gezondheid liet te wensen over. Hij leed aan suikerziekte. Hij werd begraven tegen de kerkmuur waar ook nog de grafsteen van zijn tweede voorganger geplaatst werd na de bouw van de kerk.
Op zijn graf werd een mooie grafsteen geplaatst.
Eigenbilzen