Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
De kloosterzusters afkomstig van Eigenbilzen
5. Welters Isabella (1878-) als dochter van Paulus en Schijns Isabella
Ze was dochter van het H. Kruis en droeg de kloosternaam van zuster Theodulpha

6. Hensen Isabella (1870-1919) als dochter van Peter en Schoenmaekers Isabella
Zij was gedurende 15 jaar werkzuster in het klooster van Eigenbilzen.

7. Hansen Marie (1871-    ) als dochter van Willem en Meesters Elisa
Zuster van de orde “Les Filles de la Croix” te Luik.

8. Hansen Margriet ( 1874-    ) als dochter van Willem en Meesters Elisa
Zuster Claris verblijvende te Luik.

9. Timmermans Beatrix (1884-1945) als dochter van Jan en Lathouwers Genoveva
Ze maakte deel uit van de orde van het H. Graf. Ze was eerst werkzuster te Bilzenin het H. Graf en daarna te Ronse waar ze overleed in 1945.

10. Broux Elisabeth (1906-2003) als dochter van Arnold en Vangronsveld Anna
Zuster Ursuline van het H. Kindsheis Jezu op 3 november 1925 te Gent
Algemene overste van de zustergemeenschap “Immadi” Kempischesteenweg Hasselt
Waar ze overleed op 20 februari 2003.

11. Vanhoof Stephanie (1903-1985) als dochter van Jan en Dauw Celestine
Ze draagt de kloosternaam van zuster Vulgara. Ze is onderwijzeres geweest te Genk en in Hasselt (Tuinwijk) waar ze verbleef tot haar dood op 3juli 1985.

12. Noben Catharina (1903-1989) als dochter van Jan en Bijnens Anna
Haar kloosternaam was zuster Godelaine, ze bleef in Heverlee tot het niet meer kon en overleed te Genk op 10 september 1989.

13. Broux Julie (1908-1997) als dochter van Jo en Wijnen Pauline
Ze draagt de kloosternaam van Juliana, was zuster van de Kindsheis Jezu, werd geprofest op 29 augustus 1928, overleed te Gent in het St. Lukasziekenhuis op 24 mei 1997.

14. Steegen Anna (1907-1976) als dochter van Willem en Stulens Maria
Ze trad in de orde van Kindsheid Jezu in 1924, onder de kloosternaam van Alfrida. Eerst was ze lerares aan de normaalschool te Hasselt, daarna directrice van het Home van werkende meisjes te Hasselt. In Lummen werd ze belast met het oprichten van een bewaarschool. Enkele jaren keerde ze terug naar het klooster in de Rozenstraat te Hasselt en dirigeerde het dameskoor in de H. Hartparochie. Haar dood kwam vrij onverwacht. Ze overleed te Hasselt op 7 september 1976.

15. Grootaers Josephine (1910-1976) als dochter van Frans en Croux Agnes
Trad in het klooster te Mopertingen bij de zusters van Maria Opdracht op 15 juli 1927. werd geprofest op 7 september 1929 en overleed te Brussel op 21 april 1976.

16. Van Hoof Madelaine (1909-2000) als dochter van Jan en Dauw Celestine
Ze was froebel onderwijzeres en draagt de naam van zuster Engelberta. Ze gaf een tijd lang te Meeuwen en verbleef daarna te Lummen. Ze overleed te Hasselt op 17 september 2000.

17. Welters Elisa (1914-2009) als dochter van Louis en Swennen Isabella
Deed haar religieuze geloften bij de zusters van de Kindsheid Jezu te Gent op 15 mei 1936 en kreeg de naam van zuster Emerence. Ze verbleef enkele jaren als moeder-overste in het klooster van Eigenbilzen. Vertrok hier uit Eigenbilzen in 1958 en overleed in het klooster “Immadi” te Hasselt op 22 februari 2009.

18. Gilissen Isabella (1864-1917) als dochter van Nicolas en Swennen Elisa
Zuster Ursula van het gesticht der H. Familie, overleden te Thielt op 21 mei 1917.
Kloosterzusters afkomstig uit Eigenbilzen

1.Schoups Gertrudis (1746-1781) als dochter van Jacobus en Gilissen Isabella
Was zuster in het begijnhof van Bilzen. Ze werd geprofest in 1783.

2.Martens Elisabeth (1756-1844) als dochter van Mathijs en Boelen Margriet
Was ook zuster in het begijnhof van Bilzen, ze werd geprofest in 1786. de twee voornoemde begijnen beschikten over afzonderlijke woningen. Op 8 augustus 1800 waren er acht, de tweede was bewoond door Gertrude en de zevende door Elisabeth. Op 25 februari 1801 werden de goederen van het begijnhof overgedragen aan de Burgerlijke godshuizen van Maastricht. Na de onteigening bleven de begijnen er wonen. Ze leefden van giften, de openbare weldadigheid en hun arbeid. Zieken en noodlijdende vonden bij deze begijntjes steeds troost en verzorging.

3. Huysmans Joanna (1869-    ) als dochter van Jan en Steegen Catharina
Ze was kloosterling in het H. Graf te Bilzen

4. Withofs Josephine (1870-1942) als dochter van Jan en Swennen Maria
Kloosterzuster bij de congregatie van de H. Kindsheid Jezus. Ze legde haar geloften af in 1908 en overleed na 39 jaar kloosterleven te Zwijndrecht op 3 april 1942.
Eigenbilzen
19. Van Damme Helena (1930-1966) als dochter van August en Schoups Elisa
Ze droeg de kloosternaam van zuster Maria-Valentine van de Congregatie der zusters van het H. Hart van Maria te Berlaar. Ze trad in het klooster op 8 september 1952 en werd ingekleed op 25 maart 1953. Ze overleed te Elsene-Brussel op 7 november 1966.
20. Valkenborg Maria (1935-2012) als dochter van Michel en Ramaekers Elisabeth
Ze sprak haar religieuze geloften uit op 10 maart 1957 bij de zusters van het Kindsheid Jezu te Gent. Zij overleed in het Woon en zorgcentrum “Immadi” te Hasselt op 20 augustus 2012.

21. Raskin Mia (1937-  )als dochter van Placide en Hermans Maria
Zuster van de Voorzienigheid te Diest.
terug naar boven