Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Eigenbilzen onder Napoleon
Tijdens het bewind van Napoleon (1799 – 1814) werden ook jongens uit Eigenbilzen ingelijfd in zijn leger. Van enkelen is de overlijdensakte bekend.

1.Peter Bastiaans als soldaat, 13de linieregiment, 2de bataljion, 7de companie, als foerier. Hij werd gehospitaliseerd in Metz, de 16 de van de maand Fructidor van het jaar XII (3 september 1804) waar hij overleed de 23ste Vendémiaire van het jaar XIII (15 oktober 1804). Hij was de zoon van Jan Bastiaans (1751-1792) gehuwd in 1775 met Steegen Maria (1750-1813). Hij was geboren op 29 december 1781 en gehuwd in 1801 met Coenen Petronella van Waltwilder.

2.Paulus Bruggen, (1786-1809) was fuselier van het 106de linieregiment, 2de bataljon, 2de companie, lichting klas 1806 en geboren te Eigenbilzen op 19 mei 1786. zoon van Paulus Bruggen, afkomstig van Vlijtingen en van Agnes Vanheusden uit Bilzen. Hij overleed in het militair hospitaal van Waisenhaus (Graz, Oostenrijk) op 13 oktober 1809. Paulus was enige zoon, verder telde het gezin nog 5 dochters.

3.Arnold Withofs, (1782-1811) uit het register waarin de acte van de burgelijke stand zijn ingeschreven en dat buiten het Franse grondgebied opgemaakt werd voor de 2de companie van het 5de ondermijningsbataljon, blijkt dat de genaamde Withofs Arnold, meesterwerkman, dragende het matriculenummer 1299, is overleden in de omgeving van Tarragone (Spanje) in de nacht van 8 op 9 juni 1811, als gevolg van een bomscherf waardoor zijn hoofd verbrijzeld werd. Arnold werd geboren te Eigenbilzen op 30 september 1782 en was het zesde kind uit het gezin van Nicolaas en Schoenmaekers Anna.
4. Simon Meesters (1789 - 1813)
Overlijdensakte - Burgerlijk hospitaal der gemeente Pont-à-Mousson.
Aan het register der overlijdens van vermeld hospitaal werd het volgende ontleend:
Simon Meesters, oud 25 jaren, soldaat te paard, Kurassier bij het 12de regiment, 3de eskadron - 3de kompanie, zoon van Marcel Meesters (1752-1824) en Anna Vansichen (1757-1825) geboren te Eigenbilzen kanton Bilzen, departement van de Nedermaas, matriculenummmer 1361, werd in het hospitaal binnengebracht op 29/12/1813. Hij stierf op 30/12/1813 ten gevolge van hoge koorts.
                                                                           Pont à Mousson 28/03/1816.
Eigenbilzen