Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
LANDELIJKE GILDEN EIGENBILZEN
Voor Eigenbilzen begon het verhaal van de landelijke gilde in het jaar 1901 wanneer de stichting "Boerengilde" werd opgericht. Dit om de belangen van boeren en de tuinders te behartigen.  138 landbouwers die één hectare of meer grond bewerkten sloten zich aan. In het lidmaatschap was ook een veeverzekering inbegrepen. Het lidgeld bedroeg destijd 1 frank op jaarbasis. Elke tweede zondag van de maand kwamen de leden samen in de jongensschool aan de spoorweg of in de kerk. Sint Isidorus is de patroonheilige van de landbouwers en zijn feestdag ging dan ook nooit ongemerkt voorbij en werd uitbundig gevierd.
De gilde richtte zich niet enkel op een mannelijk publiek maar ze hielp bijdragen tot de emancipatie van de vrouwelijke inwoners van Eigenbilzen. Zo kregen de vrouwen de verantwoordelijkheid toegewezen over;  stal - neerhof - moestuin en boomgaard. In de melkerijscholen van het ministerie konden ze bijscholing volgen over het verzorgen van vee en zuivelbereiding. Later ging de landelijke gilde zich tevens inzetten voor het behoud van het landelijk karakter van het dorp.

Vandaag zijn 122 gezinnen aangesloten bij de vereniging. Het bestuur bestaat uit drie vrouwen en acht mannen. Hun leeftijd varieert tussen de 32 en 70 jaar. Jaarlijkse activiteiten  zijn ondermeer "De stratenquiz" - "Propere straatdagen" - " Zomerse avondfietstochten op vrijdag." -  "Een garageverkoop in samenwerking met de KVLV" - "Vormingsavonden en themawandelingen" - "Het ledenfeest" en het immer populaire "Paaseierenraap".
Ondervoorzitter
Koert Jacobs
Met onze initiatieven willen we in de eerste plaats de verbondenheid in het dorp stimuleren.  We programmeren ook altijd voldoende activiteiten die zich richten op het hele gezin. Voorts hechten we veel belang aan de samenwerking met de plaatselijke verenigingen, zoals tijdens de Kerstmarkt. Uit sympathie proberen we steeds present te zijn bij feestelijkheden van andere Eigenbilzerse organisaties.
Tegenwoordig bedraagt het lidgeld 13 euro tijdens het eerste jaar en nadien 26 euro. Leden hebben toegang tot alle activiteiten van de landelijke gilde, zowel regionaal, provinciaal als nationaal.  Daarnaast krijgen ze het tijdschrift Buiten en het magazine Nest in de brievenbus.
Voorzitter
Frans Swennen
Gevraagd naar memorabele momenten hoeft voorzitter Frans Swennen niet lang na te denken: " De historische stoet in augustus 2004" (Zie http://www.eigenbilzen.nu/Film.html  ) en de culinaire lichtwandeling in september 2010 waren onvergetelijk omdat het hele dorp er aan meewerkte. Ook de opening van het taludpad langs het kanaal in april 2017 deed veel plezier, net zoals de her-ingebruikname van de Eigenbilzerse "gatskes" de Kerk- en verbindingswegen van weleer.

Info: frans.swennen@belgacom.net

website: eigenbilzen.landelijkegilden.be
Eigenbilzen
Bestuursleden

Frans Swennen secretaris 0474/117615
Peter Jans 0495/825479
Hilde Jans 0474/816915
Miriame Snellings 0476/319357
Maarten vranken 0497/060917
Rudi Swennen 0479/717127
Koert Jacobs 0498/864867
Jef Moors 0475/906249
Stephanie Bouvry 0479/707284

Om lid te worden van lg Eigenbilzen kan u voor info terecht bij jos meesters of Frans Swennen. U kan ook altijd bij een van onze bestuursleden terecht.

Ons reknr: be 38 7353 2503 6072

Lidgeld 1ºjaar bedraagt 13 euro en u ontvangt gratis het magazine Nest. U kan dan vrijblijvend deelnemen aan activiteiten van onze gilde en bij evenementen zoals de wekelijkse fietstochten bent u verzekerd bij eventuele ongevallen.
Ontdek je dorp: Wandeling 5 Km landelijke Gilde Eigenbilzen: klik hier