Welkom in
Eigenbilzen
        P/a: Hartenberg 2
        3740 Eigenbilzen

IBAN: BE34 7512 0893 3390
Het Eigenbilzerse dialect
Gedichten van of over Eigenbilzenaren
Enorm veel tijd en opzoekingswerk werd verricht door Ferdy JANS met als uiteindelijk resultaat de enige echte:

Dikshenèr van Eègebülze
Eigenbilzen is ook trots omdat het beschreven wordt in een gedicht
Wij verwijzen u graag naar verschillende gedichten of liedjes
Wie van ons kent nog "Eigenbilzers"
Es het kwon reep waos trokke de manne het veld in vjer te zigten. Ater ieder zig loep een vrêw vjer het kwon in sjaove te binne en op steek te zette. Zo kos het drege in aofwachting van het djasse
Als het koren rijp was trokken de mannen het veld in om te pikken. Achter iedere pik liep een vrouw om het koren in schoven te binden en in oppers te zetten. Zo kon het drogen in afwachting van het dorsen.
In't vrigjaor laope de njettestreek oot, de meezietjes, de groffejaote en de gaopmeilkes blije in het graos onner de djonnehaog terwijl jeveraal de molp steet
In de lente (vroegjaar) loopt de hazelaar uit, demadeliefjes, de anjers en de leeuwenbek bloeien in het gras onder de meidoornhaag terwijl overal de mol stoot
Es de snee loeg trokke de kinner met den eesstoel de straot op, oto's bestoene nie. Ze hoaen allemaol klompe aon, do koste ze heel goed met sjrikke. Do wjodde oach met sneebel gesmjete. Iederein droeg gestrikte muffele mè dij waore direkt dwur naot
Als de sneeuwlag trokken de kinderen met hun ijsstoel de straat op, auto's waren er toen nog niet. Ze droegen allemaal klompen want daar kon je goed mee glijden. Er werd ook met sneeuwballen gegooid. Iedereen droeg gebreide handschoenen die dadelijk doornat waren.
Begin mée héef iederéen, en groot déel van zene moestem gegraove. De vrig jalpel zien geplant, inne en sjelotte zien al gesjwutte en de plantpwoir kimp oot. Ne guje boon mog de mee nie zien wont ze kan nog bevrieze. Aon alle moestemanne veel succes en veral goed wèer en véel zon.
Begin mei heeft iedereen al een groot deel van zijn moestuin gegraven. De vroege aardappelen zijn geplant, de ajuinen en sjalotten zijn reeds gekiemd en de plantporei komt uit. Een goede boon mag de mei niet zien want ze kan nog bevriezen. Aan alle tuiniers veel succes en vooral goed weer en veel zon.
Eigenbilzen
Dialect woord 2019
Dialect woord 2020
Dialect woord 2021