Eigenbilzen
Het gedicht:

Ons dierbaar Eigenbilzen
Ons dierbaar Eigenbilzen,
in Limburgs vlakke land.
Het werd onlangs wel Bilzen
maar blijft toch leem en zand
O Eigenbilzen mijn
't kan nergens beter zijn!
O Eigenbilzen schoon
Gij spant voor mij de kroon
't kasteel kan men bewenen
en 't "kjoske" is niet meer
Toch houden we de Hoeffaert
en de "gatskes" van weleer
O Eigenbilzen arm
Voor u voelt 't harte warm
O Eigenbilzen rijk
een paradijs gelijk
Het heerlijk "Piepelstraatje"
was 't wegske van ons hart
Dat echte vrijers paadje
en d' eerste liefdessmart
O Eigenbilzen jong
waar 't hart uit liefde zong
O Eigenbilzen oud
waar 't hart nog steeds van houdt
'k wil 't "kattekoet" gedenken
't geliefde speelterrein
En een herinn'ring schenken
aan "d'Ootrebos" zo fijn
O Eigenbilzen fel
met "Flik " en "Briel " en "Hel "
O Eigenbilzen fier
hoe gaarne zijn we hier
'Waar veel "cafeetjes" stonden en 't kaartspel bleef een deugd
waar sport en duivenbonden floreerden tot ons vreugd.
In die kapellenstreek
met "Krom en Lange beek"
daar voelen wij ons nog thuis
en gaan nooit vroeg naar huis
Nog is er "Thieukes wijer"
en die van Dolfke ook...
waar jong en oude vrijers
soms kwamen aan de kook
O dorpje vol natuur
Gij ons gezondheidskuur
O Dorpje van overvloed
waar 't leven blijft nog goed
Toen w'ons "kemiene" deden
nog onbezorgd en tegaar
bracht 't leven ons op heden
soms heel ver uit elkaar
Maar de Eigenbilzergoud
die blijven w'altijd trouw
en Eigenbilzen schoon
spant steeds voor ons de kroon!
Eigenbilzen 8 november 1986

     Maria (Mai) Swennen
Eigenbilzen
Ootrebos; = Noterbos gelegen achter het nieuw kerkhof naar rechts,
Thieukes wijer: Theukeswijer ligt vooraan links op de Hoefaert
Dolfkes wijer: Achter het Noterbos, aan de anderen kant van de spoorweg ligt         
                              Dolfkeswijer ziet men liggen van uit het kattekoet.
De flik: Deze ligt achter de laatste huizen van de Beekomstraat links

De Briel: Dit is de diepte links in de Bruulstraat