Eigenbilzen
Eigenbilzen
Jij hebt een ziel van zand en leem
van strijd en van partijdigheid
Herken vertrouwen als embleem
en spoor van vroeger tijd

Tussen schietboom en kastanje
Gloren kapellen, huis en gaard
Innig soms met wat oude franje
Ach ze zijn al zo lang verjaard

En verder velden, beek en bos
Scheepsgetok bij noorderwind
Een tractor woelt de aarde los
een schot als weer de jacht begint
Paden lopen glooiend door de tijd
Naar een Keltenschat, een Engels graf
een verre en vergane heerlijkheid
Alles wat ons de gang van eeuwen gaf

Ik weet nog de molens, de smeden
De zagerijen zaliger, de kasseien
Het is nog niet eens zo lang geleden
de brouwerij, de oude boerderijen

Dorp, je leven is een lijvig boek
Een bladzij vol met eigen helden
Meesters van het woord, het doek
en een lang lint van onvermelden
Twee muziekkorpsen, twee vanen
Twee schutterijen, tweestrijd altijd
Zich uit overtuiging een weg banen
Tussen hatelijkheid en hartelijkheid

Op naar Sint- Ursula, volk van alle slag
Naar herbergen, winkels en zalen
De kleur bepaalt in dit dorp je dag
Wie zal er de spons over halen?
Gustaaf Van Damme
Eigenbilzen