Eigenbilzen
De Boemeltrein
In achtienhonderd en zoveel
kwam hier een treintje, eerste keer
de voorbereiding duurde lang
de trein was "groot belang"
In Hoelbeek was er een halt
daar op de brug was de stilstand
maar boven op de berg, daar lag Eigenbilzen station
We rijden naar het buitenland
Maastricht dat ligt in Nederland
De frankskes werden wij daar kwijt
bij vroom en Drees of Duchateau
Aan het station bij Frie en Trien
in het café was steeds goed bier
En ook bij Ida en Kapit
het bier was ook daar fris
Aan alles komt, ja komt een eind
zo ging het ook met deze trein
Een grote bus kwam in de plaats
om het uur was ze paraat
Ook het station is niet meer
met boemeltreintje ging je heen
Alleen herinnering die blijft
met negenhonderd en een erbij
Pierre Baerten
Eigenbilzen